| e-Carina

Obveščamo vse deklarante, ki izvajajo uvozne carinske formalnosti, da je bila dne 9. 5. 2022 vklopljena funkcionalnost avtomatskega deljenja uvoznih carinskih deklaracij.

Navedeno pomeni, da se deklaracija dodeli  oddelku za carinjenje, ki je v trenutku vložitve uvozne carinske deklaracije najmanj obremenjen (ne glede na to pri katerem oddelku je bila deklaracija vložena). Posledično nosi MRN številka oznako oddelka za carinjenje, kateremu je bila dodeljena deklaracija. Proces dela s samo deklaracijo ostaja enak. V primeru potrebe po dodatnem kontaktiranju carinskega organa, se lahko uporabi elektronski naslov oddelka za carinjenje, kateremu je bila dodeljena deklaracija.

Obveščamo vas tudi, da se od 12. 7. 2022 delijo tudi poenostavljene deklaracije tip B, tip deklaracije X pa se bo sistemsko dodelil uradu, ki je obravnaval poenostavljeno deklaracijo B.