| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Evropska Unija (EU) in Združeno kraljestvo (ZK) sta 24. 12. 2020 dosegla dogovor o prihodnjih medsebojnih odnosih in trgovini.

Sporazum ureja območje  proste  trgovine  brez  carin, pristojbin,  dajatev  z  enakovrednim  učinkom  ali  količinskih  omejitev  za  vse  blago  po  poreklu  iz pogodbenic ob pogoju zagotovitve enakih konkurenčnih pogojev in poštene konkurence. Na podlagi navedenega sporazuma je FURS pripravil dokument o vplivu sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in ZK na delo carine in posledično delovanje gospodarskih subjektov. Upoštevale so se vse bistvene informacije pridobljene do 30. 12. 2020.

Dopis o carinskem vidiku Sporazuma Evropske Unije in Združenega kraljestva