| Dohodnina - Dohodek iz zaposlitve

Sprememba dokumenta v točki 3.5 Zavarovalne premije spremenjen glede na dodatne informacije s strani Slovenskega zavarovalnega združenja in drugih deležnikov, pridobljene v zvezi s proučevanjem ustreznosti davčne obravnave premije za zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora.

Bonitete