| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi aparata za zvočno pulzacijo (Izvedbena uredba Komisije 2021/530).

Aparat za zvočno pulzacijo se uvršča pod oznako KN 8509 80 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/530, ki začne veljati 15. 4. 2021.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.