| e-Carina

Pomen zagotavljanja visokokakovostnih predhodnih informacij o tovoru pred natovarjanjem (PLACI) v Sistem nadzora uvoza 2 (ICS2).

Učinkovito obvladovanje tveganj v mednarodni dobavni verigi je ključno za zagotavljanje varnosti in varstva prebivalcev EU, zaščito finančnih in ekonomskih interesov EU in hkrati za olajševanje zakonite trgovine. Da bi carinski organi zagotovili pravilno delovanje enotnega trga EU in carinske unije v skladu s sprejeto strategijo in njenim akcijskim načrtom je bil v letu 2015 vzpostavljen program ICS2.

Proces uvedbe programa ICS2 za gospodarske subjekte poteka v 3 fazah, znotraj katerih se v sistem vključuje blago, ki v EU prihaja z različnimi transportnimi sredstvi. V prvi fazi je Evropska unija s 15. marcem 2021 začela z uporabo novega sistema nadzora uvoza za zajem minimalnega nabora podatkov pred natovarjanjem za letalske pošiljke prispele po pošti in hitri pošti.

Za obveščanja gospodarskih subjektov o ICS2 Evropska Komisija (TAXUD) uporablja internetno stran TAXUD-a (Import Control System 2(ICS2).

Kot novost dosedanjemu opisu delovanja sistema ICS2 sta na navedeni spletni strani objavljena nov videoposnetek in informativni letak, ki dodatno pojasnjujeta namen in pomen zagotavljanja predhodnih informacij o tovoru pred natovarjanjem (PLACI) carinskim organom EU in vpliv razpoložljivosti visokokakovostnih podatkov ICS2 na hitro in učinkovito poslovanje zadevanih gospodarskih subjektov.

Ob tem opozarjamo še na datum vpeljave druge faze ICS2 od 1. 3. 2023 dalje, ko bo potrebno zagotavljati predhodne informacije o tovoru pred natovarjanjem tudi za ostalo blago, ki se iz tretjih držav v EU pošilja po zraku.