| e-Carina

Komunikacijska kampanja o programu ICS2.

Učinkovito obvladovanje tveganj v mednarodni dobavni verigi je ključno za zagotavljanje varnosti in varstva prebivalcev EU, zaščito finančnih in ekonomskih interesov EU in hkrati za olajševanje zakonite trgovine. Da bi carinski organi zagotovili pravilno delovanje enotnega trga EU in carinske unije v skladu s sprejeto strategijo in njenim akcijskim načrtom je bil v letu 2015 vzpostavljen program ICS2.

Proces uvedbe programa ICS2 za gospodarske subjekte poteka v 3 fazah, znotraj katerih se bodo izvajali različni sklopi. V prvi fazi bo Evropska unija 15. marca 2021 začela z uporabo novega sistema za zajem minimalnega nabora podatkov pred natovarjanjem za pošiljke prispele po pošti in hitri pošti po zračnem prometu.

Za obveščanja gospodarskih subjektov o navedenem je Evropska Komisija (TAXUD) pred kratkim sprožila komunikacijsko kampanjo na internetni strani TAXUD-a