| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Sporazum bo v začasni uporabi od 1. 1. 2021, med tem bodo izvedeni vsi potrebni pravni postopki za formalizacijo.

Sporazum pomeni konec prostega pretoka blaga. Za vse blago v trgovini med EU in UK bo potrebno izvesti carinske postopke, za uvoz kmetijskega blaga bo potrebno predložiti ustrezne zdravstvena potrdila. Carinske stopnje za vse blago s poreklom bodo na stopnji nič, kvot ne bo.  

Vsem, ki trgujete z UK predlagamo, da upoštevate področna navodila, ki jih je pripravila Komisija in so objavljena na spletni strani FURS.  

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in UK v angleščini in informativne brošure GB so objavljene na spletnih straneh Evropske Komisije.

Sporazum o izstopu med EU in Združenim kraljestvom GB