Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Obvestilo glede dostave informacij o finančnih računih (CRS poročil)

Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih Finančni upravi RS, obveščamo, da so dolžne oddati CRS sporočila preko produkcijskega komunikacijskega kanala ZBS_B2B. Finančna uprava RS preveri veljavnost prejetih sporočil in poročevalskim finančnim institucijam pripravi ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila v roku 1 – 2 dni.

Poročevalske finančne institucije morajo informacije sporočati v skladu z navodili o dostavi, ki so objavljena v Prilogi 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16 in 30/17).

Finančne institucije, ki prvič oddajajo CRS poročilo Finančni upravi RS, morajo pri vzpostavitvi komunikacijskega kanala za dostavo CRS sporočil urediti sledeče:

 1. Pred začetkom poročanja je potrebno v sistem eDavki (preko dokumenta Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniški certifikat finančne institucije, ki bo izmenjevala podatke o finančnih računih. Navodila za registracijo so v prilogi Tehničnega protokola, ki je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije (v primeru težav se finančne institucije lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: sd.fu(at)gov.si). 
 2. Po uspešni registraciji morajo finančne institucije na naslov sd.fu(at)gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija certifikata uspela (pri tem naj finančne institucije navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddale preko portala eDavki oziroma davčno številko institucije, ki je oddala dokument). FURS namreč na podlagi tega obvestila strežniški certifikat ustrezno aktivira, o čemer finančno institucijo preko elektronske pošte tudi obvesti.
 3. Finančna institucija za izmenjavo podatkov uporabi spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
 4. Finančna institucija mora uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije.
 5. Finančna institucija v naslednjem koraku preko ZBS_B2B kanala pošlje Profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 - na maski »Splošne nastavitve« se preko gumba »Pošlji profil« izvede pošiljanje profila na FURS. Registracija profila poteka na FURS avtomatično, finančna institucija zato v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
 6. Po uspešno izvedenih korakih od 1 do 5 sledi izmenjava CRS sporočil.

Pošiljanje CRS sporočil preko testnega komunikacijskega kanala za dostavo informacij o finančnih računih Finančni upravi RS ni predvideno.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z oddajo CRS sporočil je sd.fu(at)gov.si.

Kontaktni naslov za vsebinska vprašanja je crs.fu(at)gov.si .

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (»Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD«) so se zavezale, da bodo skupaj nastopile v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Svet OECD je zato 15. julija 2014 sprejel OECD Standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja (v nadaljevanju: OECD standard). Sestavni del OECD standarda je Vzorčni sporazum med pristojnimi organi, Enotni standard poročanja (v nadaljnjem besedilu: CRS), komentar in Vodič k CRS XML shemi poročanja. Celoten seznam jurisdikcij  , ki so se zavezale k implementaciji novega OECD standarda, je objavljen na spletni strani OECD. 

Med podpisnicami Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij (v nadaljnjem besedilu: MCAA) o finančnih računih je bila 29. oktobra 2014 med 52 jurisdikcijami tudi Slovenija, s čimer se je zavezala k implementaciji CRS in prvi avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih z drugimi jurisdikcijami že v letu 2017. Obvestilo o začetku veljavnosti večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance. Celoten seznam jurisdikcij  , ki so podpisale MCAA, pa je objavljen na spletni strani OECD.

Jurisdikcije, ki so se zavezale uvesti OECD standard, morajo sprejeti predpise, ki določajo obveznost finančnih institucij, da izvajajo postopke dolžne skrbnosti in poročajo informacije, kot določa CRS. Z namenom, da bo razširjena avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih znotraj Evropske unije skladna z mednarodnim razvojem na tem področju, je Svet EU dne 9. decembra 2014 sprejel Direktivo Sveta 2014/107/EU o spremembi Direktive Sveta 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja. Sestavni del direktive sta tudi priloga I – pravila o poročanju in dolžni skrbnosti za podatke o finančnih računih in priloga II – dopolnilna pravila o poročanju in dolžni skrbnosti za podatke o finančnih računih. 

Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja ter vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja sta bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) je bil sprejet na redni seji v Državnem zboru dne 19. 11. 2015 in je začel veljati 1. 1. 2016.

Z uvedbo nove zakonodaje je poročevalska finančna institucija Slovenije dolžna Finančni upravi Republike Slovenije letno sporočati informacije o finančnih računih nerezidentov. V ta namen je finančna institucija dolžna od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene. Te podatke sporoči stranka finančni instituciji na posebnem obrazcu – samopotrdilu. Finančna uprava Republike Slovenije predpisane informacije o finančnih računih letno sporoča pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka rezident za davčne namene. Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih, je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Prav tako se na tej strani nahaja tudi seznam finančnih institucij in računov, ki se obravnavajo kot neporočevalske finančne institucije Slovenije oziroma kot izključeni računi.

Zakonodaja tako vpliva na fizične in pravne osebe, ki:

 • bodo postale stranke finančne institucije po 1. 1. 2016 ali
 • so na dan 31. 12. 2015 že obstoječe stranke finančne institucije in imajo svoj stalni/začasni naslov izven Republike Slovenije ali
 • bodo v času poslovanja s finančno institucijo spremenile svoje podatke.

Finančna institucija lahko podatke, ki so sestavni del samopotrdila, pridobi od stranke preko obrazca, ki je primeroma objavljen na spletnih straneh posameznih finančnih institucij in tudi v dokumentih, ki so objavljeni na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije pod rubriko »Podrobnejši opisi«.

Podrobnejši opisi

Tehnične informacije

Publikacije

Gradiva Evropske Komisije in OECD

 • Portal OECD glede avtomatične izmenjave informacij  
 • EU Direktorat za davke in carine - administrativno sodelovanje na področju neposrednih davkov  
 • Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih - povzetek vsebine na strani OECD