Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Izmenjava informacij o čezmejnih aranžmajih

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Izmenjava informacij o čezmejnih aranžmajih

Poročanje o čezmejnih aranžmajih

DAC6 poročanje.

Moški s kravato bere s pomočjo lupe dokument, ki ga drži v roki. V ozadju slika korona virusa.

Foto / Photo: Getty Images

Velike motnje, ki jih pandemija COVID-19 povzroča pri delovanju številnih finančnih institucij in oseb, ki so dolžne poročati o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, ovirajo pravočasno izpolnjevanje njihovih obveznosti poročanja na podlagi Direktive 2011/16/EU. V Uradnem listu EU je objavljena  Direktiva Sveta (EU) 2020/876 o spremembi Direktive 2011/16/EU (v nadaljevanju Direktiva), ki je začela veljati dne 27. junija 2020. Omenjena direktiva predstavlja hiter in usklajen odziv znotraj Unije in daje možnost, da se odložijo roki za predložitev in izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča.

Skladno z Direktivo se roki za poročanje in za izmenjavo podatkov v letu 2020, ki je prvo leto poročanja, zamaknejo za šest mesecev, in sicer:

  • datum za poročanje o obstoječih čezmejnih aranžmajih z 31. avgusta 2020 na 28. februar 2021;
  • datum za prvo izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, z 31. oktobra 2020 na 30. april 2021;
  • datum začetka 30-dnevnega obdobja za poročanje o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, s 1. julija 2020 na 1. januar 2021. 

Podrobnejša pravila glede poročanja o čezmejnih aranžmajih so določena v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, Št. 106/20 z dne 30. 7. 2020).

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Direktiva Sveta (EU) 2018/822 (kratica: DAC6) dopolnjuje Direktivo 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji. Sprejeta je bila 25. maja 2018, v veljavo pa je stopila 25. 6. 2018. V slovensko zakonodajo je bila prenesena z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L) v juniju 2019.

Sprejetje DAC6 je eden od številnih ukrepov, ki je bil v zadnjih letih uveden v EU za izboljšanje transparentnosti na davčnem področju z namenom preprečevanja izogibanja davkom. Omenjeni ukrepi sledijo istemu cilju, to je zaščita nacionalnih davčnih prihodkov pred agresivnimi davčnimi shemami oziroma aranžmaji, katerih glavni namen je prelivanje dobičkov v davčno ugodnejše jurisdikcije.

DAC6 nalaga obvezno poročanje o potencialno agresivnih čezmejnih aranžmajih davčnega načrtovanja, ki zadevajo več kot eno državo članico EU ali eno državo članico EU in tretjo državo ob tem pa je izpolnjena vsaj ena od prepoznavnih značilnosti, t. i. Hallmarks. Gre za kategorije, ki določajo posebne značilnosti, ki potencialno nakazujejo agresivno davčno načrtovanje. Informacije si bodo davčni organi med seboj izmenjali avtomatično.

Obveznost poročanja nosijo osebe, ki oblikujejo, tržijo in sodelujejo v tovrstnih aranžmajih (t.i. posredniki), v določenih primerih pa obveznost preide na uporabnike aranžmajev (davčne zavezance). Poročajo se informacije o identifikaciji posrednikov in zadevnih davčnih zavezancev, podrobnosti o prepoznavnih značilnostih, povzetek vsebine čezmejnega aranžmaja, datum in vrednost aranžmaja, podrobnosti o določbah nacionalnega prava, identifikacijo morebitnih drugih zadevnih oseb in jurisdikcij.

Rok za poročanje je 30 dni od dneva, ko je aranžma na voljo za izvajanje ali od dneva po tem, ko je posebej prilagojeni aranžma pripravljen na izvajanje ali od dneva, ko se izvede kakršnakoli aktivnost, ki kaže na namero o izvajanju aranžmaja.

Podrobnejši opisi

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske Unije

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni