Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

FATCA

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| FATCA

Obvestilo glede dostave informacij na podlagi FATCA sporazuma za davčno leto 2018

Novost pri dostavi informacij.

Poročevalske finančne institucije Slovenije so na podlagi FATCA sporazuma dolžne Finančni upravi RS sporočiti informacije do 30. 6. tekočega leta za preteklo davčno leto. Zaradi nedelje se rok za informacije za davčno leto 2018 izteče 1. 7. 2019. Poročevalske finančne institucije morajo informacije sporočati v skladu z navodilom za dostavo, objavljenim v Prilogi 18 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Pri poročanju za davčno leto 2018 je treba upoštevati novost, da je pri imetnikih računov (fizičnih osebah) in pri pretežnih lastnikih v primeru, da identifikacijska številka davkoplačevalca ZDA ni znana, obvezno poročati tudi element BirthDate oz. podatek o datumu rojstva.

V zvezi s tem sta objavljena tudi dokumenta »Novosti pri poročanju informacij za leti 2017 in 2018 na podlagi FATCA sporazuma« ter »Tehnični protokol v1.9«.

V primeru, da bo Finančna uprava RS z vzpostavljenimi kontrolami pri sprejemu podatkov, ki so opisane v poglavju 5.1 Tehničnega protokola, zaznala nepravilnosti, bo preko kanala B2B posredovala zavrnitveno sporočilo. Poročevalska finančna institucija je v takem primeru dolžna ponovno oddati pravilno FATCA sporočilo. V kolikor pa Finančna uprava RS pri sprejemu podatkov ne bo zaznala nepravilnosti, bo sporočilo posredovano Uradu za notranje prihodke ZDA (IRS – »Internal Revenue Service«), ki vsebinsko preveri pravilnost FATCA sporočila. Odgovor z IRS bo zato preko B2B kanala posredovan naknadno.

Finančne institucije, ki bodo prvič oddajale FATCA sporočilo Finančni upravi RS, morajo pri vzpostavitvi komunikacijskega kanala za dostavo FATCA sporočil urediti sledeče:

  1. Pred začetkom poročanja je potrebno v sistem eDavki (preko dokumenta Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniški certifikat finančne institucije, ki bo izmenjevala podatke. Navodila za registracijo so v .zip datoteki Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije. V primeru težav se finančne institucije lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: sd.fu(at)gov.si
  2. Po uspešni registraciji morajo finančne institucije na naslov sd.fu(at)gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija certifikata uspela (pri tem naj finančne institucije navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddale preko portala eDavki oziroma davčno številko institucije, ki je oddala dokument). FURS namreč na podlagi tega obvestila strežniški certifikat ustrezno aktivira, o čemer finančno institucijo preko elektronske pošte tudi obvesti.
  3. Finančna institucija za izmenjavo podatkov uporabi spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
  4. Finančna institucija mora uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen v .zip datoteki Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije.
  5. Finančna institucija v naslednjem koraku preko ZBS_B2B kanala pošlje Profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 - na maski »Splošne nastavitve« se preko gumba »Pošlji profil« izvede pošiljanje profila na FURS. Registracija profila poteka na FURS avtomatično, finančna institucija zato v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
  6. Po uspešno izvedenih korakih od 1 do 5 sledi izmenjava FATCA sporočil.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z oddajo FATCA sporočil je sd.fu(at)gov.si.

Kontaktni naslov za vsebinska vprašanja je fatca.produkcija.fu(at)gov.si.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Združene države Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Empoloyment Act -HIRE Act, katerega sestavni del je tudi davčni del, splošno znan kot FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini.

Cilj FATCA določb, ki je naravnan globalno, je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA.

Določbe FATCA imajo vpliv na finančne institucije v drugih državah, katerim nalagajo obveznost dolžne skrbnosti identificiranja ameriških davčnih zavezancev in dolžnost poročanja v zvezi z računi ZDA, o katerih se poroča ameriški davčni upravi, to je Uradu za notranje prihodke ZDA (IRS – »Internal Revenue Service«). Zaradi obveznosti poročanja so se dolžne finančne institucije izven ZDA, med drugim tudi slovenske finančne institucije, za potrebe FATCA registrirati na spletni strani IRS FATCA za registracijo, kjer pridobijo posebno FATCA identifikacijsko številko – GIIN (Global Intermediary Identification Number). Na spletni strani IRS so objavljene informacije o postopku registracije.

Če posamezna finančna institucija ne spoštuje določb FATCA, je podvržena posebni FATCA obdavčitvi z davčnim odtegljajem po stopnji 30 odstotkov od izplačil obdavčljivih dohodkov z virom iz ZDA.

Republika Slovenija je z ZDA dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), ki je začel veljati 1. julija 2014, v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Finančne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij in prispeva k zmanjšanju bremena finančnih institucij v Sloveniji. V skladu s prilogo II sporazuma so namreč določene finančne institucije v Sloveniji in finančni računi izvzeti iz sistema poročanja in iz obdavčitve z davčnim odtegljajem.

S podpisom sporazuma, ki temelji na vzajemnem vzorčnem sporazumu 1 (Model 1 IGA – Inter Governmental Agreement), se zagotavlja izvajanje določb FATCA na podlagi domačega poročanja in avtomatične izmenjave v skladu s Konvencijo med Republiko Slovenijo in ZDA o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. Po sporazumu so finančne institucije Slovenije dolžne poročati informacije, ki jih določa sporazum, Finančni upravi RS, ta pa te informacije sporoča Uradu za notranje prihodke ZDA. Prav tako tudi Slovenija od ameriške davčne uprave pridobiva podobne podatke o premoženju slovenskih davčnih zavezancev v ZDA. Prvo poročanje podatkov o osebah, ki so opredeljene kot ameriški davčni zavezanci in o njihovem premoženju ter poslovanju, je bilo v predpisanem obsegu izvedeno v letu 2015 za poslovanje v letu 2014 in nato kontinuirano v naslednjih letih.

Za potrebe FATCA poročanja finančnih institucij Slovenije je bil pripravljen podzakonski akt, ki temelji na spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in IRS FATCA XML shemi poročanja.