POMEMBNO OBVESTILO Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe.

Informiranje za področje carin, trošarin in okoljskih dajatev

Carinski postopki

Gorazd KOTNIK
T: 01 478 3880
E: gfu.fu(at)gov.si


Tarifa, vrednost, poreklo

Barbara MERHAR
T: 01 478 3895
E: gfu.fu(at)gov.si

Jelka STRGAR
T: 01 478 3866
E: gfu.fu(at)gov.si


Trošarine

Melita GRILC
T: 01 478 3932
E: gfu.fu(at)gov.si


Okoljske dajatve

Dušan BRIŠKI
T: 01 478 3966
E: gfu.fu(at)gov.si

Uvoz, izvoz, tranzit

Anton LORBEK
T: 03 297 4038
E: anton.lorbek(at)gov.si
E: ce.oc-ce.fu(at)gov.si


Izdaja dovoljenj za poenostavljene carinske postopke in upravne postopke

Tomaž ZEC
T: 03 422 3508
E: tomaz.zec(at)gov.si
E: ce.dovoljenja.fu(at)gov.si


Trošarine in okoljske dajatve

Marko JAZBEC
T: 03 297 4033
E: marko.jazbec(at)gov.si

Uvoz, izvoz, tranzit

Bruno KAKOVIČ
T: 05 297 6056
E: bruno.kakovic(at)gov.si

Sonja ŽELKO
T: 05 297 6026
E: sonja.zelko(at)gov.si


Carinski postopki v ladijskem prometu, prosti coni, letalskem prometu

Edvin KOČEVAR
T: 05 297 6086
E: edvin.kocevar(at)gov.si

Nevijo LAKOSELJAC
T: 05 297 6058
E: nevijo.lakoseljac(at)gov.si


Trošarine in okoljske dajatve

Petra BRICMAN
T: 05 297 6057
E: petra.bricman(at)gov.si

Rebeka RUEH
T: 05 297 6075
E: rebeka.rueh(at)gov.si

Marko KOCJANČIČ
T: 05 297 6062
E: marko.kocjancic(at)gov.si

Uvoz, izvoz, tranzit

Janez KLEINDIENST
Marjeta ŠINK

T: 04 202 7581
F: 04 202 1303
E: kr.oc-kr.fu(at)gov.si


TARIC

Boštjan JOŠT
Gaber GMAJNAR
Marjan GODNJOV
Roman KOŠIR
Roman DOLENŠEK

T: 04 202 7583
F: 04 202 4969
E: taric.fu(at)gov.si


Tarifne kvote

Marjan ŠAVS
T: 04 202 7583
F: 04 202 4969
E: taric.fu(at)gov.si


Protidamping

Egon ŠIMIC
T: 04 202 7583
F: 04 202 4969
E: taric.fu(at)gov.si


EORI

Mojca OMAN
T: 04 202 7583
F: 04 202 4969
E: eori.fu(at)gov.si


Trošarine in okoljske dajatve

Boštjan ZIDAR
Damijan ŠRANC
Jasmin PEZIĆ
Marjetka POKLUKAR
Sadmir MIDŽAN
Lazar RIKANOVIĆ
Željko TOMAKIĆ

T: 04 202 7579
F: 04 202 4974
E: kr.trosarine.fu(at)gov.si

Uvoz, izvoz, tranzit

Marko BOLTA
T: 01 369 3000
E: marko.bolta(at)gov.si

Andrejka GANTAR-CVETKO
T: 01 369 3000
E: andreja.gantar(at)gov.si

Jože PLUT
T: 01 369 3000
E: joze.plut(at)gov.si


AEO

Rok MARKUN
T: 01 369 3000
E: rok.markun(at)gov.si


Letalski promet

Janko HOČEVAR
T: 04 280 9602
E: janko.hocevar(at)gov.si


Poštni promet

Tomaž GRADIŠEK
T: 01 585 1182
E: tomaz.gradisek(at)gov.si

Peter ILC
T: 01 585 1218
E: peter.ilc(at)gov.si  


Trošarine

Gregor MEŠIČ
T: 01 369 3000
E: gregor.mesic(at)gov.si

Katja ŠPENDL
T: 01 369 3000
E: katja.spendl(at)gov.si

Dardo TOPOLOVEC
T: 01 369 3000
E: dardo.topolovec(at)gov.si

Mojca ČIBEJ
T: 01 369 3000
E: mojca.cibej(at)gov.si

Uvoz, izvoz, tranzit

Mag. Stanislav PODGORŠEK
T: 02 776 6220
E: stanko.podgorsek(at)gov.si

Mirko MAJERIČ
T: 02 776 6240
T: 02 776 6228
E: mirko.majeric(at)gov.si


Trošarine in okoljske dajatve

Leonida VRAN
T: 02 776 6260
E: lea.vran(at)gov.si

Dušan BABIČ
T: 02 776 6270
E: dusan.babic(at)gov.si


Vračila trošarine za komercialni namen za države članice EU in EFTA (54. č člen)

Silvo RAMŠAK
T: 02 878 1040
E: silvo.ramsak(at)gov.si

Uvoz, izvoz, tranzit

Karel GERGAR
T: 02 530 3263
E: karel.gergar(at)gov.si 

Alenka KERNDL
T: 02 297 3643
E: alenka.kerndl(at)gov.si


Trošarine in okoljske dajatve

Damijan Mihael KOREN
T: 02 530 3262
E: damijan.koren(at)gov.si

Vesna Kotnik KAJDIČ
T: 02 297 3645
E: vesna.kotnik-kajdic(at)gov.si

Uvoz, izvoz

Helena ŠIRCA STOPAR
T: 05 297 6721
E: helena.sirca-stopar(at)gov.si


Tranzit

Klavdija MARUŠIČ
T: 05 297 6782
E: klavdija.marusic(at)gov.si


Dovoljenja za splošno zavarovanje in odlog plačila

Mojca VOCOVNIK-HARI
T: 05 297 6735
E: mojca.vocovnik-hari(at)gov.si


Intrastat

Igor URŠIČ
T: 05 297 6791
E: igor.ursic(at)gov.si


Trošarine in okoljske dajatve

Bernardka PRINČIČ
T: 05 297 6753
E: bernardka.princic(at)gov.si


TARIC

Renato KLINEC
T: 05 297 6810
E: renato.klinec(at)gov.si

Uvoz, izvoz, tranzit

Peter JERIČ
T: 07 338 1481
E: peter.jeric(at)gov.si

Boris POČEK
T: 07 297 8101
E: boris.pocek(at)gov.si


Trošarine in okoljske dajatve

Janko ZUPANČIČ
T: 07 297 8021
E: janko.zupancic(at)gov.si

Magdalena ANTONČIČ
T: 07 338 1491
E: nm.tro-nm.fu(at)gov.si


Nadzor prevozov v cestnem prometu

Janko PETAN
T: 07 297 8041
E: janko.petan(at)gov.si

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH