Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Kontaktni center FURS

 

Klicni center za davke fizičnih oseb

Za telefonska vprašanja s področja davkov fizičnih oseb  je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:

T: 08 200 1001

Delovni čas klicnega centra:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
 • Sreda: od 7. do 17. ure
 • Petek: od 8. do 13. ure

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij s področij:

 • mobilne aplikacije eDavki,
 • letne dohodnine,
 • medletne dohodnine,
 • davka na promet nepremičnin za fizične osebe in poslovne subjekte,
 • davka od premoženja,
 • nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • mednarodnega obdavčenja s področja fizičnih oseb,
 • dohodka iz kapitala (delnice, dividende, obresti),
 • davka na motorna vozila za fizične osebe in poslovne subjekte,
 • davčnega registra s področja fizičnih oseb,
 • davka na dediščine in darila,
 • dohodka od oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
 • dohodkov iz zaposlitve,
 • drugih dohodkov,
 • prispevkov fizičnih oseb vključno s prispevki za družbenike poslovnih subjektov,
 • dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
 • pristojbin za gozdne ceste,
 • nadomestil za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov,
 • osebnega dopolnilnega dela,
 • davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih inštrumentov,
 • davka na vodna plovila za fizične osebe in poslovne subjekte ter
 • splošnih informacij.

Tako bodo zavezanci lahko pravilno in pravočasno izpolnili svoje davčne obveznosti.

Opomba:

 • Za vprašanja s področja turističnih bonov pokličite na telefonsko številko 08 200 1005 (Klicni center za turistične bone).

Klicni center za DDV

Za telefonska vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:

T: 08 200 1002

Delovni čas klicnega centra:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
 • Sreda: od 7. do 17. ure
 • Petek: od 8. do 13. ure

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti.

Opomba:

 • Za vprašanja s področja turističnih bonov pokličite na telefonsko številko 08 200 1005 (Klicni center za turistične bone).

Klicni center za davke poslovnih subjektov (fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe)

Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:

T: 08 200 1003

Delovni čas klicnega centra:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
 • Sreda: od 7. do 17. ure
 • Petek: od 8. do 13. ure

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij s področij:

 • REK obrazcev,
 • davka od dohodkov pravnih oseb,
 • dohodnine z vidika poslovnih subjektov,
 • davka od dohodka iz dejavnosti,
 • mednarodne obdavčitve poslovnih subjektov,
 • davčnega registra s področja poslovnih subjektov,
 • obdavčitve sobodajalcev in začetnikov,
 • uporabe eDavkov za poslovne subjekte,
 • knjigovodskih kartic za poslovne subjekte,
 • plačevanja davčnih obveznosti za poslovne subjekte,
 • potrdil in razkritij za poslovne subjekte ter
 • splošnih informacij.

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti.

Opomba:

 • Za vprašanja s področja turističnih bonov pokličite na telefonsko številko 08 200 1005 (Klicni center za turistične bone).
 • Za vprašanja s področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, DMV in davka na promet nepremičnin pokličite na telefonsko številko 08 200 1001.
 • Za vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn pokličite na telefonsko številko 08 200 1002.

Klicni center za turistične bone

Za telefonska vprašanja o turističnih bonih je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:

T: 08 200 1005

E: bon.info(at)gov.si

Delovni čas klicnega centra:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
 • Sreda: od 7. do 17. ure
 • Petek: od 8. do 13. ure

Informiranje za DDV in davke poslovnih subjektov, ki spadajo pod Posebni finančni urad

Poslovni subjekti, ki spadajo pod Posebni finančni urad pokličejo telefonsko številko:

T: 01 583 0200

Delovni čas:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
 • Sreda: od 7. do 17. ure
 • Petek: od 8. do 13. ure

Posebni finančni urad pokličejo (razen za vsebine s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov):

 • banke,
 • hranilnice,
 • zavarovalnice,
 • družbe, ki prirejajo igre na srečo na podlagi koncesije v skladu z zakonom, ki ureja prirejanje iger na srečo,
 • borze,
 • borznoposredniške družbe,
 • investicijske družbe,
 • družbe za upravljanje,
 • pokojninske družbe,
 • klirinško-depotne družbe,
 • velike gospodarske družbe z dejavnostjo holdingov in
 • gospodarske družbe z dejavnostjo finančnega zakupa.

Za večje gospodarske družbe se štejejo družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50 milijonov eurov. Višina skupnih prihodkov iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na dan 1. julija tekočega leta. Posebni finančni urad pokličejo tudi gospodarske družbe še tri leta po prenehanju izpolnjevanja pogoja za večje gospodarske družbe. Posebni finančni urad pokličejo tudi družbe, ki ne izpolnjujejo več pogojev za gospodarske družbe, nad njimi pa je začet stečajni postopek.

Posebni finančni urad pokličejo zavezanci tudi glede informacij o prirejanju iger na srečo, davka na finančne storitve in davka od prometa zavarovalnih poslov.

Opomba:

 • Poslovni subjekti, ki ne spadajo pod Posebni finančni urad pokličite Klicni center za davke poslovnih subjektov na telefonsko številko 08 200 1003.

Informiranje za področje carin, trošarin in okoljskih dajatev

V skladu s členom 13 ZDavP imajo davčni zavezanci pravico do informiranja, na carinskem področju je v členu 14 (2) CZU določeno, da carinski organi vzdržujejo reden dialog z gospodarskimi subjekti in drugimi organi, vključenimi v mednarodno blagovno menjavo. Informacije s področje carin, trošarin in okoljskih dajatev lahko gospodarski subjekti in fizične osebe pridobijo od posameznih svetovalcev za pomoč strankam po posameznih finančnih uradih in Generalnem finančnem uradu na naslednjih telefonskih številkah:

Klicni center za opominjanje

Za vprašanja povezana s prejetim opominom pokličite na številko:

T: 08 209 00 00

Tehnična pomoč uporabnikom

Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 297 6800
F: 05 297 6764
E: sd.fu(at)gov.si

Od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure podpora za vse informacijske sisteme FURS.

Vse dni v tednu in 24 ur dnevno dežurna tehnična pomoč za informacijske sisteme povezane s carinami.