POMEMBNO OBVESTILO Plačilo NUSZ za občino Novo mesto na nov račun.

POMEMBNO OBVESTILO Poenostavitve REK obrazcev.

POMEMBNO OBVESTILO Od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki.

Kontaktni center FURS

Za telefonska vprašanja s področja davkov fizičnih oseb  je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:

08 200 1001

Delovni čas klicnega centra:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij s področij:

 • mobilne aplikacije eDavki,
 • letne dohodnine,
 • medletne dohodnine,
 • davka na promet nepremičnin za fizične osebe in poslovne subjekte,
 • davka od premoženja,
 • nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • mednarodnega obdavčenja s področja fizičnih oseb,
 • dohodka iz kapitala (delnice, dividende, obresti),
 • davka na motorna vozila za fizične osebe in poslovne subjekte,
 • davčnega registra s področja fizičnih oseb,
 • davka na dediščine in darila,
 • dohodka od oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
 • dohodkov iz zaposlitve,
 • drugih dohodkov,
 • prispevkov fizičnih oseb vključno s prispevki za družbenike poslovnih subjektov,
 • dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
 • pristojbin za gozdne ceste,
 • nadomestil za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov,
 • osebnega dopolnilnega dela,
 • davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih inštrumentov,
 • davka na vodna plovila za fizične osebe in poslovne subjekte ter
 • splošnih informacij.

Tako bodo zavezanci lahko pravilno in pravočasno izpolnili svoje davčne obveznosti.

Opomba:

 • Za vprašanja s področja bonov pokličite na telefonsko številko 08 200 1005 (Klicni center za bone).

Za telefonska vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:

08 200 1002

Delovni čas klicnega centra:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti.

Opomba:

 • Za vprašanja s področja bonov pokličite na telefonsko številko 08 200 1005 (Klicni center za bone).

Preverjanje ID DDV številk poslovnih partnerjev v EU:

 • na telefonski številki: 01 478 2791, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure ter v petek od 8. do 14.30 ure;
 • prek elektronskega naslova: clo.durs(at)gov.si.

Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS:

08 200 1003

Delovni čas klicnega centra:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij s področij:

 • REK obrazcev,
 • davka od dohodkov pravnih oseb,
 • dohodnine z vidika poslovnih subjektov,
 • davka od dohodka iz dejavnosti,
 • mednarodne obdavčitve poslovnih subjektov,
 • davčnega registra s področja poslovnih subjektov,
 • obdavčitve sobodajalcev in začetnikov,
 • uporabe eDavkov za poslovne subjekte,
 • knjigovodskih kartic za poslovne subjekte,
 • plačevanja davčnih obveznosti za poslovne subjekte,
 • potrdil in razkritij za poslovne subjekte ter
 • splošnih informacij.

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti.

Opomba:

 • Za vprašanja s področja bonov pokličite na telefonsko številko 08 200 1005 (Klicni center za bone).
 • Za vprašanja s področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, DMV in davka na promet nepremičnin pokličite na telefonsko številko 08 200 1001.
 • Za vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn pokličite na telefonsko številko 08 200 1002.

Za vsebinska vprašanja o bonih je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS.

08 200 1005

bon.info(at)gov.si

Delovni čas klicnega centra:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure

Opomba: Ob sobotah, nedeljah in praznikih smo za nujne primere dosegljivi na bon.info(at)gov.si, tehnična pomoč pa je dosegljiva preko kontaktov Tehnične pomoči uporabnikom.

Poslovni subjekti, ki spadajo pod Posebni finančni urad pokličejo telefonsko številko:

01 583 0200

Delovni čas:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure

Posebni finančni urad pokličejo (razen za vsebine s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov):

 • banke,
 • hranilnice,
 • zavarovalnice,
 • družbe, ki prirejajo igre na srečo na podlagi koncesije v skladu z zakonom, ki ureja prirejanje iger na srečo,
 • borze,
 • borznoposredniške družbe,
 • investicijske družbe,
 • družbe za upravljanje,
 • pokojninske družbe,
 • klirinško-depotne družbe,
 • velike gospodarske družbe z dejavnostjo holdingov in
 • gospodarske družbe z dejavnostjo finančnega zakupa.

Za večje gospodarske družbe se štejejo družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50 milijonov eurov. Višina skupnih prihodkov iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na dan 1. julija tekočega leta. Posebni finančni urad pokličejo tudi gospodarske družbe še tri leta po prenehanju izpolnjevanja pogoja za večje gospodarske družbe. Posebni finančni urad pokličejo tudi družbe, ki ne izpolnjujejo več pogojev za gospodarske družbe, nad njimi pa je začet stečajni postopek.

Posebni finančni urad pokličejo zavezanci tudi glede informacij o prirejanju iger na srečo, davka na finančne storitve in davka od prometa zavarovalnih poslov.

Opomba:

 • Poslovni subjekti, ki ne spadajo pod Posebni finančni urad pokličite Klicni center za davke poslovnih subjektov na telefonsko številko 08 200 1003.

V skladu s členom 13 ZDavP imajo davčni zavezanci pravico do informiranja, na carinskem področju je v členu 14 (2) CZU določeno, da carinski organi vzdržujejo reden dialog z gospodarskimi subjekti in drugimi organi, vključenimi v mednarodno blagovno menjavo. Informacije s področje carin, trošarin in okoljskih dajatev lahko gospodarski subjekti in fizične osebe pridobijo od posameznih svetovalcev za pomoč strankam po posameznih finančnih uradih in Generalnem finančnem uradu na naslednjih telefonskih številkah:

Za vprašanja povezana s prejetim opominom pokličite na številko:

08 209 00 00

Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

05 297 6800

05 297 6764

sd.fu(at)gov.si

Od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure podpora za vse informacijske sisteme FURS.

Vse dni v tednu in 24 ur dnevno dežurna tehnična pomoč za informacijske sisteme povezane s carinami.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH