Izjava o dostopnosti

Vsem, ki obiščete spletna mesta in uporabljate mobilne aplikacije Finančne uprave RS želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo.

Uporabo spletnih mest in mobilnih aplikacij želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato spletna mesta in aplikacije oblikujemo tako, da so prilagojene za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja.

Finančna uprava RS se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletne strani in mobilne aplikacije v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest in mobilnih aplikacij Finančne uprave RS za vse uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0. Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu in mobilni aplikacij za ranljive skupine.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletna mesta in na mobilne aplikacije Finančne uprave RS:

Spletišča in mobilne aplikacije Finančne uprave RS so v celoti v skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Spletno mesto vam omogoča:

 • izbiro barvne sheme,
 • izbiro pisave (uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa med serifno in ne-serifno pisavo),
 • izbiro velikosti pisave,
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
 • informacije v znakovnem jeziku.

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 1. Za ranljive skupine so narejeni filmi z znakovnim jezikom, zvokom in s podnapisi za vse življenjske dogodke za prebivalce. Teh dogodkov je 81. Za ostale vsebine, kot so poslovni dogodki pravnih oseb, e-storitev ter za ostale davčne vsebine, omenjeni filmi niso narejeni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za organ. Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, če bi hotel vso vsebino prevesti v znakovni jezik, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg  tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov v znakovni jezik.
 2. Na spletni strani www.fu.gov.si so številne povezave, ki so prepletene s storitvenima portaloma eDavki in eCarina, ki pa zaradi nesorazmernega bremena žal ne moreta izpolnjevati zahtev o dostopnosti. Elektronske storitve in ostale funkcionalnosti obeh portalov so občutljivo povezane z različnimi zalednimi sistemi Finančne uprave RS, s programskimi rešitvami drugih državnih organov in organov Evropske skupnosti ter z drugimi večjimi poslovnimi sistemi. Morebitne prilagoditve občutljivih sistemov, kot sta eDavki in eCarina bi predstavljalo nesorazmerno breme tako za Finančno upravo RS, kakor tudi za ostale uporabnike (gospodarstvo), poleg tega pa bi se znatno povečalo tveganje za težave pri zagotavljanju nemotenega delovanja sistema. Prav tako bi ocenjeni stroški in koristi za Finančno upravo RS v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, znatno presegli slednje. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.
 3. Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.
 4. Ranljivim skupinam ni prilagojena mobilna aplikacija eDavki. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za organ. Organ je nesorazmerno breme ocenil na podlagi posebne analize.
 5. Spletna stran in mobilna aplikacija mini Blagajna nista namenjeni splošni javnosti ampak sta namenjeni za izdajo gotovinskih računov za subjekte, kateri letno izdajo majhno število računov. Spletna stran in aplikacija omogočata izdajanje gotovinskih računov. Prav tako je za vstop v zaprti del spletne strani in mobilno aplikacijo, potrebno uporabiti namensko digitalno potrdilo. Zaradi omenjenega, spletne strani in mobilne aplikacije Finančna uprava RS ne bo prilagajala za ranljive skupine.
 6. Finančna uprava zaradi nesorazmernega bremena, ne bo zagotavljala dostopnosti za ranljive skupine za mobilno aplikacijo Preveri račun. Od leta 2021 namreč ni več nagradne igre »Vklopi razum, zahtevaj račun!« in s tem je aplikacija izgubila glavni namen uporabe. Glavni namen uporabe mobilne aplikacije je bil, z nagradno igro vzpodbuditi potrošnike, da podatke s prejetih računov, prek aplikacije pošiljajo Finančni upravi, ki je nato v svojih sistemi preverila ali so bili ti računi res izdani in s pravilnimi podatki. S tem se je dvigovalo davčno kulturo. Ker nagradne igre več ni, s tem pa se je znatno zmanjšalo pošiljanje računov k Finančni upravi, bi strošek prilagoditve aplikacije za ranljive skupine predstavljal nesorazmerno breme, glede na koristi, ki bi jih prilagoditev prinesla Finančni upravi. Seveda pa lahko potrošnik, pripadnik ranljive skupine, v primeru dvoma o pravilnosti izdanega računa, le tega pošlje v pregled predstavniku Finančne uprave na način, kot je opisan v naslednjem poglavju »Dostopne alternative«. 

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh in mobilnih aplikacijah Finančne uprave RS, lahko zavezanci dobijo na:

 1. klicnem centru na številki 08 200 1001 (za prebivalce) ali na 08 200 1003 (za poslovne subjekte),
 2. na elektronskem naslovu mediji.fu(at)gov.si,
 3. osebno na finančnih uradi: https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_furs/#c6535,
 4. pomoč pri izpolnjevanju napovedi in ostalih vlog ranljivim skupinam nudi uslužbenec Finančne uprave Republike Slovenije Stojan Glavač, ki je dosegljiv na telefonski številki 041 578 330 ali na elektronskem naslovu: mediji.fu(at)gov.si.
 • Portal furs.edrazbe.si je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 9. maja 2022
 • Portal fu.gov.si je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 22. septembra 2020
 • Portal fu.gov.si je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 30. avgusta 2018
 • Portal edavki.durs.si je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 9. julij  2018
 • Portal eCarina je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 6. februarja 2016
 • Mobilna aplikacija mini Blagajna je bila v obstoječi grafični podobi objavljen 29. decembra 2016
 • Mobilna aplikacija Preveri račun je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 16. decembra 2015
 • Mobilna aplikacija eDavki  je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 21. decembra 2018

Ta izjava je bila pripravljena 23. septembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 25. 5. 2023.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov mediji.fu(at)gov.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na inšpektorat za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs(at)gov.si

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 5848
gp.irsid(at)gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH