Seznami davčnih zavezancev

Seznami davčnih zavezancev se osvežujejo dnevno med 7. in 8. uro zjutraj.

 • Seznam davčnih zavezancev - pravne osebe | CSV format
  V datoteki »Seznam davčnih zavezancev – pravne osebe« je podatek o tem, ali je določena pravna oseba identificirana za namene DDV, prikazan v stolpcu 2 z oznako *. Pri preverjanju statusa zavezanca za DDV je pomembna tudi črka, ki je vpisana v stolpcu 1, ki predstavlja obseg identifikacije. Če je v stolpcu 2 oznaka *, potem preverite še stolpec 1, ki vam pove, ali gre za davčnega zavezanca, ki ima omejen obseg identifikacije (glej razlago spodaj). V stolpcu 5 pa je razviden tudi datum, s katerim je pravna oseba identificirana za namene DDV.
 • Seznam davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost | CSV format
  V datoteki »Seznam davčnih zavezancev – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost« so vpisane fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v davčni register na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakon o finančni upravi – ZFU (Uradni list RS, št. 25/14 in 39/22). V datoteki so podatki o davčni številki, matični številki, šifri dejavnosti po SKD, podatki o firmi oziroma imenu, podatki o sedežu/naslovu in podatki o pristojnem finančnem uradu.
 • Seznam davčnih zavezancev za DDV - fizične osebe | CSV format
  V datoteki »Seznam davčnih zavezancev za DDV – fizične osebe« je podatek o vseh fizičnih osebah, ki so identificirane za namene DDV. Pri preverjanju statusa zavezanca za DDV je pomembna tudi črka, ki je vpisana v stolpcu 1, ki vam pove, ali gre za davčnega zavezanca, ki ima omejen obseg identifikacije (glej razlago spodaj). V stolpcu 5 pa je razviden tudi datum, s katerim je fizična oseba identificirana za namene DDV.
 • Seznam zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni dolžnosti po 1. odstavku 80. člena ZDDV-1 | CSV format
  V datoteki »Seznam zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni dolžnosti po 1. odstavku 80. člena ZDDV-1« je podatek o vseh davčnih zavezancih, ki jim je bila odvzeta identifikacijska številka za DDV po uradni dolžnosti na podlagi prvega odstavka 80. člena ZDDV-1. V stolpcu 2 je naveden datum identifikacije za DDV in v stolpcu 3 datum prenehanja identifikacije za DDV.
 • Seznam zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni dolžnosti po 2. odstavku 80. člena ZDDV-1 | CSV format
  V datoteki »Seznam zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni dolžnosti po 2. odstavku 80. člena ZDDV-1« je podatek o vseh davčnih zavezancih, ki jim je bila odvzeta identifikacijska številka za DDV po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 80. člena ZDDV-1. V stolpcu 2 je naveden datum identifikacije za DDV in v stolpcu 3 datum prenehanja identifikacije za DDV.

Opisi datotek
 

omejen obseg identifikacije

Identifikacijska številka za DDV je davčna številka s predpono SI. Predpona SI pred davčno številko sicer pomeni, da je nekdo identificiran za namene DDV, vendar pa je treba preveriti tudi, kašen je obseg te identifikacije.

Davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in je pridobil identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji:

 • ker na ozemlju druge države članice opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES – Direktiva o DDV plačati DDV izključno prejemnik storitve (obrnjena davčna obveznost – reverse charge) ali/in
 • ker prejema storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive o DDV kot prejemnik plačati DDV(obrnjena davčna obveznost – reverse charge) ali/in
 • zaradi pridobivanja blaga znotraj Unije

ima na zgoraj navedenem seznamu oznako P (t.i. atipični davčni zavezanec). Za tovrstne davčne zavezance je značilno, da ne obračunavajo DDV od domačih dobav, nimajo pravice do odbitka DDV in tudi niso plačniki DDV po 76.a členu ZDDV-1. Ti davčni zavezanci morajo torej obračunavati DDV le ali od prejetih storitev ali/in od opravljenih pridobitev blaga iz drugih držav članic na ozemlju Slovenije, ne pa tudi od opravljenih dobav blaga in storitev na ozemlju Slovenije (domačih dobav), hkrati pa tudi nimajo pravice do odbitka DDV.

Na seznamih davčnih zavezancev so tudi davčnih zavezanci, ki v Sloveniji nimajo sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in na ozemlju Slovenije opravljajo izključno storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov. Ti davčni zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev za storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov, so na seznamih označeni s črko O. Več glede navedene posebne ureditve je pojasnjeno v podrobnejšem opisu Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH