Praktični primeri uporabe bonov

Izberite in rezervirajte termin pri ponudniku turističnih storitev in ga obvestite, da nameravate unovčiti bone. Ko pridete na lokacijo, imejte s seboj identifikacijske dokumente vseh članov družine in, če se da, tudi fotokopije teh dokumentov. Povejte, da boste unovčili bone in sledite njegovim navodilom.

V primeru, da bo družina koristila le turistične bone (TB) ali le BON21, se bodo vsi člani družine vpisali v en obrazec (Priloga 1 ali Priloga 1 - BON21). V primeru, da bo del družine koristil TB, drugi del pa BON21, pa bo potrebno izpolniti oba obrazca (Priloga 1 in Priloga 1 - BON21). Obrazce boste dobili pri ponudniku, lahko pa si jih natisnete in predizpolnite že doma. V obrazca priloga 1 se vpiše le tiste osebe, katerih boni se bodo koristili.

Receptor bo bo na podlagi vaših osebnih podatkov in izpolnjenega obrazca oz. obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Že pred odhodom na letovanje morate kot zakoniti zastopnik ali skrbnik otroka (npr. mati) podpisati posebno izjavo, da bo vaš otrok koristil bon po tretji osebi. V primeru, da bo otrok koristil turistični bon (TB) – Prilogo 2, v primeru, da bo koristil BON21 – Prilogo 2 – BON21.

To izjavo mora tretja oseba (npr. babica, teta, sosed, razni klubi, …) v postopku unovčevanja bona predati ponudniku oz. receptorju. Otrok naj ima s seboj svoj identifikacijski dokument in, če se da, fotokopijo le-tega. Tretja oseba bo na recepciji povedala, da bi rada koristila bon tudi za omenjenega otroka in se ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila le en obrazec, če bosta oba koristila istovrstni bon (Priloga 1 ali Priloga 1 – BON21), ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. V nasprotnem primeru bo potrebno izpolniti dva obrazca priloga 1.

Receptor bo na podlagi podatkov iz osebnih dokumentov in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas (Priloga 3 ali Priloga 3 – BON21; odvisno od vrste prenesenega bona). Na letovanju imejte s seboj svoj identifikacijski dokument in, če se da, fotokopijo le-tega. Receptorju povejte, da bi rad unovčil svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec priloga 1 (Priloga 1 in/ali Priloga 1 – BON21), ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. V primeru unovčevanja istovrstnih bonov bo le ena priloga 1, v primeru unovčevanja različnih bonov, bosta potrebni dve prilogi. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

  • Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.
    Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH