Izvajanje nadzora tujih prevoznikov pri prejemih in pošiljanjih, ki so jih dolžna izvajati podjetja na podlagi 102. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu blaga, 21. 6. 2023

Opis

Predstavljene bodo obveznosti podjetij, ki prejemajo in pošiljajo blago, kadar blago pripelje ali odpelje tuji prevoznik, predstavljena bodo določila glede možnosti opravljanja posameznih vrst prevozov prevoznikov iz tretjih držav, ter praktični način izvedbe kontrole s strani podjetij pri prejemu ali pošiljanju blaga, kadar blago pripelje ali odpelje tuji prevoznik.

Vsebina predstavitve:

 • Pravna ureditev prevozov v cestnem prometu
  • Mednarodni prevozi blaga v cestnem prometu (definicije)
  • Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza v EU
  • Režimi prevozov med RS in tretjimi državami ter med RS in državami članicami EU, prevozi med EU in ZK, prevozi med EU in Ukrajino, prevozi med EU in Moldavijo
 • Vrste bilateralnih dovolilnic in CEMT dovolilnice in kontrola dovolilnic s strani prejemnikov in pošiljateljev blaga 
  • Vrste bilateralnih dovolilnic (T,B,TD,UN) – preglednica
  • Uporaba CEMT dovolilnic in dokumenti, ki morajo biti v vozilo
  • Kontrola dovolilnic, ki jo mora izvesti podjetje
 • Nadzor podjetij, ki izvajajo nadzor nad dovolilnicami tujih prevoznikov s strani IRSI ali FURS
 • Obveznost naročnikov storitev na področju mednarodnega prevoza glede preverjanja spoštovanja pravil o napotitvi po Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

Prepričani smo, da vam bodo vse informacije koristile pri izvajanju  kontrole dovolilnic tujih prevoznikov, ki vam jih nalaga Zakon o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 in preverjanju izpolnjevanja pravil o napotitvi voznikov po Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1).

Izobraževanje bosta izvedla predavatelja Anton Kmetič in Nataša Šafer iz Finančne uprave Republike Slovenije in bo za udeležence brezplačen.

Število udeležencev je omejeno na 120.

Datum in čas

Sreda, 21. 6. 2023 ob 9:00 uri. 

Izobraževanje bo trajalo približno 2 šolski uri.

Lokacija

Finančni urad Maribor, Titova 10, Maribor v veliki predavalnici v 5. nadstropju

Dokumenti

Prijava na izobraževanje

Prijava ni več mogoča.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH