Izvajanje nadzora tujih prevoznikov pri prejemih in pošiljanjih, ki so jih dolžna izvajati podjetja na podlagi 102. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu blaga, 18. 2. 2022

Zaključek

Dne 18. 2. 2022 je bil preko MS Teams izveden webinar z naslovom »Izvajanje nadzora tujih prevoznikov pri prejemih in pošiljanjih, ki so jih dolžna izvajati podjetja na podlagi 102. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu blaga » in se ga je udeležilo 40 oseb. Predstavljene so bile obveznosti podjetij, ki prejemajo in pošiljajo blago, kadar blago pripelje ali odpelje tuji prevoznik, predstavljena so bila določila glede možnosti opravljanja posameznih vrst prevozov prevoznikov iz tretjih držav, ter praktični način izvedbe kontrole s strani podjetij pri prejemu ali pošiljanju blaga, kadar blago pripelje ali odpelje tuji prevoznik.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH