Predstavitev prenovljenih sistemskih priporočil za izboljšanje sistema za NUSZ, 22. 4. 2021

Zaključek

V četrtek, 22. 4. 2021, je bil izveden seminar, ki je bil namenjen predstavnikom združenja občin, občin ter njihovih zunanjih izvajalcev, ki delajo na področju podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na seminarju, ki se ga je udeležilo 59 slušateljev, so bila predstavljena prenovljena sistemska priporočila in navodila občinam za tehnično in vsebinsko popolno izvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH