Vročanje

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Vročitev je prenos dokumenta od organa k zavezancu. S tem se zagotavlja seznanitev zavezanca z njegovo vsebino, ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj. Finančna uprava Republike Slovenije (finančna uprava) dokumente praviloma pripravi v elektronski obliki in jih elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom. Nato jih vroči ali v fizični obliki ali v elektronski obliki.

Vročanje dokumentov v elektronski obliki,ki poteka prek portala eDavki imenujemo storitev eVročanje. Seznam dokumentov, ki so tehnično že prilagojeni na storitev eVročanje, je objavljen na spletni strani finančne uprave. Preostali dokumenti se bodo do prilagoditve na storitev eVročanje, vročali še naprej v fizični obliki.

Vročanje dokumentov v fizični obliki poteka po pošti ali kurirju ali kot vročanje na kraju samem. Na podlagi 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je pripravljen in podpisan v elektronski obliki, hrani FURS, zavezancu pa se lahko vroča natisnjena kopija. Kopija dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki. Več o Zahtevku za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom.

Na kakšen način bo FURS vročal konkretnemu zavezancu, je odvisno od tega, ali je zavezanec vključen v storitev eVročanje, ali ne. Pri tem velja zakonska določba, ki predpisuje obvezno elektronsko vročanje za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v nadaljevanju: poslovni subjekti). Druge fizične osebe pa se lahko prostovoljno prijavijo oziroma odjavijo v storitev eVročanja tako, da prek portala eDavki oddajo obrazec eVročanje-POS (Obrazec Prijava/Sprememba/Odjava).

Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje z različnim obsegom pooblastila:

  1. splošno pooblastilo za vročanje,
  2. pooblastilo za določeno skupino (davki in prispevki, trošarine in okoljske dajatve, računovodska obvestila, postopki izvršbe, postopki inšpekcije, ostali dokumenti),
  3. pooblastilo za določeno podskupino (vsaka od zgoraj naštetih skupin ima svoje podskupine dokumentov),
  4. pooblastilo za določeno zadevo.

FURS vroča pooblaščencu za vročanje na isti tehnični način (v elektronski obliki ali v fizični obliki) kot velja za pooblastitelja. Zato je potrebna dodatna skrbnost, da zavezanci (pooblastitelji), ki so vključeni v sistem eVročanje (vsi poslovni subjekti obvezno), pri določanju pooblaščenca za vročanje, preverijo ali ima izbrani pooblaščenec za vročanje urejen dostop do portala eDavkov (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ), da bo lahko vstopil v portal eDavki in prevzel zavezančev dokument. Več o pooblaščencu za vročanje.

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH