Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Vpis v davčni register in davčna številka

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Vpis v davčni register in davčna številka

Ste zaprli tuji račun in o tem pozabili obvestiti FURS?

V tem primeru bodo težave pri vračilu preveč plačanih davkov.

Človek, ki uporablja kreditno kartico za spletno nakupovanje.

Foto / Photo: Foto: Getty Images

Vse več je zavezancev, ki FURS-u sami sporočijo podatke o odprtih računih v tujini. Vzpodbuden je podatek, da je bilo lani prijavljenih odprtih računov v tujini za 50 % več kot leto predtem. Žal pa ugotavljamo, da veliko zavezancev pozabi sporočiti, da so račun v tujini zaprli. Če FURS od zavezanca ne dobi te informacije, izvede vračilo preveč plačanega davka na neobstoječ račun. Posledično pride do zakasnitve vračila davka, zaradi odbitka bančnih stroškov neizvršenega plačilnega naloga pa tudi do zmanjšanega vračila preveč plačanega davka zavezancu. Lahko sledi tudi globa, saj so zavezanci dolžni sporočati spremembe podatkov o tujih računih.

FURS zavezancu vrne preveč plačane davke tudi na račune v tujini, če nima odprtega nobenega računa v Sloveniji. Če zavezanec na FURS ne sporoči, da je zaprl račun v tujini, ki ga je predhodno prijavil, zavezanec nosi stroške neizvršenega plačilnega naloga za vračilo preveč plačnega davka. Banke lahko zaračunajo tudi več 10 EUR stroškov.

Omenjena problematika se bo nanašala na veliko zavezancev zlasti pri vračanju preveč plačane dohodnine. Zakasnitev vračila in odbitek stroškov neuspelega vračila na zaprt račun v tujini bosta lahko marsikomu pokvarila odhod na dopust. 

Podatek o zaprtju računa v tujini se sporoča na enak način kot sama prijava računa, to je elektronsko prek eDavkov z obrazcem DR-račun ali na papirnatem obrazcu DR-02, DR-03 ali DR-04. Več informacij o tem je objavljenih na naši spletni strani za prebivalce in podjetja

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Davčni register je enotna, z drugim evidencami povezana, informatizirana zbirka podatkov o zavezancih. Na podlagi Zakona o finančni upravi (ZFU) ga vodi in upravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Vzpostavljen je bil konec leta 1996 na podlagi davčne številke in drugih podatkov, ki so določeni z ZFU.

V davčni register se vpišejo:

  • subjekti vpisa v sodni register,
  • fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • fizične osebe z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije in niso osebe iz prve ali četrte alinee (subjekti vpisa v sodni register ali samostojni podjetniki),
  • pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža ali druge registrirane oblike v Republiki Sloveniji in opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije,
  • združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti,
  • neposredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna,
  • osebe, ki niso zajete v prejšnjih alineah.

Vpis v davčni register se izvede na podlagi prijave za vpis v davčni register oziroma po uradni dolžnosti. Ob vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka.

Davčna številka je identifikacijski znak, ki se dodeli davčnemu zavezancu in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Uporablja se za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni organ. Je osemmestna, naključno izbrana številka, kontrolirana po modulu 11 (prvih sedem mest je naključno izbranih, osma pa je kontrolna številka). Z zakonom o obdavčenju se lahko določi, da se davčni številki dodajo dodatne črkovne ali številčne oznake (tako je npr. identifikacijska številka za DDV – davčna številka s predpono SI). Določbe glede uporabe davčne številke veljajo tudi za takšno dopolnjeno številko.

Davčna številka se dodeli tudi osebi, ki ni davčni zavezanec, kadar je potrebna v davčnem postopku.