Podelitev statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Zakon o finančni upravi (ZFU) v 99. členu govori o podelitvi posebnega statusa zavezancem za davek v smislu spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti. Po vsebini gre za nadaljevanje pilotnega projekta horizontalnega monitoringa, v katerega je bilo leta 2010 vključenih 18 velikih gospodarskih družb. Podobno kot v pilotnem projektu se bo lahko s podelitvijo posebnega statusa med finančno upravo in srednjimi ter velikimi gospodarskimi subjekti vzpostavilo sodelovanje, ki bo temeljilo na preglednosti, razumevanju in medsebojnem zaupanju

S podelitvijo posebnega statusa posameznim zavezancem pričakujemo pozitivne učinke, ki se bodo odražali:

  • v spodbujanju zavezancev za davek k pravilnemu in pravočasnemu obračunavanju in plačevanju dajatev ter posledično prostovoljnem izpolnjevanju davčnih obveznosti, k čemer bo prispevala zlasti izgradnja učinkovitega sistema notranjih kontrol ter vnaprejšnja odprava morebitnih nejasnosti,
  • v boljšemu izkoristku razpoložljivih človeških, finančnih in materialnih virov, saj bo lahko zaradi zaveze k učinkovitem upravljanju davčnih tveganj in prostovoljnemu in pravočasnemu razkritju podatkov finančna uprava omejena sredstva usmerila v nadzor zavezancev z višje ocenjeno stopnjo tveganja.

Vlogo za podelitev statusa je možno podati od 9. 10. 2015 dalje. Izpolniti jo je treba elektronsko, nato jo je treba natisniti in lastnoročno podpisati. Izpolnjeno in podpisano vlogo s prilogami je treba poslati na naslov: Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali elektronsko prek sistema eDavki kot lastni dokument.  Finančna uprava RS bo vlogo obravnavala in o podelitvi statusa odločila z odločbo. Podrobneje način podelitve statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti določa Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti.

Morebitna dodatna vprašanja je mogoče zastaviti po telefonu na številko (01) 478 3820.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH