Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Podelitev statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti

Storitve in obrazci

PODJETJA
pravne osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Zakon o finančni upravi (ZFU) v 99. členu govori o podelitvi posebnega statusa zavezancem za davek v smislu spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti. Po vsebini gre za nadaljevanje pilotnega projekta horizontalnega monitoringa, v katerega je bilo leta 2010 vključenih 18 velikih gospodarskih družb. Podobno kot v pilotnem projektu se bo lahko s podelitvijo posebnega statusa med finančno upravo in srednjimi ter velikimi gospodarskimi subjekti vzpostavilo sodelovanje, ki bo temeljilo na preglednosti, razumevanju in medsebojnem zaupanju

S podelitvijo posebnega statusa posameznim zavezancem pričakujemo pozitivne učinke, ki se bodo odražali:

  • v spodbujanju zavezancev za davek k pravilnemu in pravočasnemu obračunavanju in plačevanju dajatev ter posledično prostovoljnem izpolnjevanju davčnih obveznosti, k čemer bo prispevala zlasti izgradnja učinkovitega sistema notranjih kontrol ter vnaprejšnja odprava morebitnih nejasnosti,
  • v boljšemu izkoristku razpoložljivih človeških, finančnih in materialnih virov, saj bo lahko zaradi zaveze k učinkovitem upravljanju davčnih tveganj in prostovoljnemu in pravočasnemu razkritju podatkov finančna uprava omejena sredstva usmerila v nadzor zavezancev z višje ocenjeno stopnjo tveganja.

Vlogo za podelitev statusa je možno podati od 9. 10. 2015 dalje. Izpolniti jo je treba elektronsko, nato jo je treba natisniti in lastnoročno podpisati. Izpolnjeno in podpisano vlogo s prilogami je treba poslati na naslov: Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali elektronsko prek sistema eDavki kot lastni dokument.  Finančna uprava RS bo vlogo obravnavala in o podelitvi statusa odločila z odločbo. Podrobneje način podelitve statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti določa Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti.

Morebitna dodatna vprašanja je mogoče zastaviti po telefonu na številko (01) 478 3820.