Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Trošarine (ZTro-1)

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil

Velja od 25. 4. 2020.

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 58/2020, z dne 24. 4. 2020, sprejeta Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (v nadaljevanju: odredba). Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odredbo se kot začasni ukrep zaradi epidemije COVID-19 za etilni alkohol, ki se porabi za proizvodnjo razkužil v skladu s 4. točko prvega odstavka 72. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1), podrobneje ureja odstop od zahteve za denaturiranje.  Odstop od zahteve za denaturiranje se lahko odobri le za etilni alkohol, pridobljen za namen uporabe v proizvodnji razkužil, ki vsebujejo najmanj 60 vol. % etilnega alkohola. Zahtevek za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (obrazec TRO-ALKRAZ)  predloži proizvajalec razkužil pred začetkom uporabe nedenaturiranega etilnega alkohola za proizvodnjo razkužil.

Proizvajalec razkužil, ki mu je nadzorni urad izdal dovoljenje, lahko od vročitve dovoljenja dalje do preklica epidemije uporablja nedenaturiran etilni alkohol, v proizvodnji razkužil. Pogoj za uporabo nedenaturiranega etilnega alkohola v proizvodnji razkužil je, da je bil prejet od osebe, ki ima v Sloveniji status prejemnika trošarinskih izdelkov (pooblaščeni prejemnik, začasno pooblaščeni prejemnik, imetnik trošarinskega skaldišča, prejemnik s plačano trošarino v skladu z 29. členom ZTro-1) ali status proizvajalca etilnega alkohola v skladu z ZTro-1 ali je oseba uvoznik etilnega alkohola v skladu s carinsko zakonodajo oziroma je lahko proizvajalec razkužil hkrati tudi proizvajalec etilnega alkohola, prejemnik etilnega alkohola v skladu z ZTro-1 ali uvoznik etilnega alkohola. Tako pridobljen etilni alkohol se z izdajo dovoljenja davčnega organa za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola, šteje, da je bil denaturiran. Za etilni alkohol, ki je pridobljen s plačano trošarino in porabljen za proizvodnjo razkužil v skladu z navedeno odredbo, se omogoča vračilo in presoja upravičenost za vračilo trošarine v skladu z 19. členom ZTro-1.

Proizvajalec razkužil lahko dostopa do obrazca „Zahtevek za izdajo dovoljenja za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola“ (Obrazec: TRO-ALKRAZ) na poralu eDavki.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje trošarinskih izdelkov – alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije urejeno z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1), ki je bil dne 1. 7. 2016 objavljen v Uradnem listu RS številka 47/2016. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko se je prenehal uporabljati star Zakon o trošarinah (ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999. Trošarina je oblika davka na porabo. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin torej ureja Zakon o trošarinah s podzakonskimi akti. S tem zakonom je Slovenija uredila obdavčevanje izdelkov, proizvedenih na območju Slovenije in uvoženih s tujih davčnih območij na slovensko davčno območje. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1) so bile na področju poslovanja s trošarinskimi izdelki uvedene posodobitve, vsebinska prenova obstoječe zakonodaje, uskladitev določb z evropskimi direktivami in odprava administrativnih ovir ter nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju predpisa v praksi.

Podrobnejši opisi

Prijava

Trošarinski izdelki

Dovoljenja

Obračunavanje in zavarovanje, oprostitve

Vračilo trošarine

Gibanje trošarinskih izdelkov

Informacijski sistemi

Publikacije

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Komisije (ES) št. 684/2009, z dne 24. julija 2009, o izvajanju Direktive Sveta  2008/118/ES v zvezi z računalniškimi  postopki za gibanje trošarinskega blaga z  odlogom plačila trošarine
  • Uredba Sveta (EU) št. 389/2012, z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013, z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Odredbe