Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Trošarine (ZTro-1)

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Izvajanje Odredbe o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil

V Uradnem listu RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020, je bila objavljena Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (v nadaljevanju: Odredba). Z Odredbo se od začetka njene uporabe, od 25. aprila 2020, omogoča odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, pridobljenega za namen uporabe v proizvodnji razkužil, ki vsebujejo najmanj 60 vol. % etilnega alkohola. Proizvajalec razkužil, ki mu Finančna uprava RS izda dovoljenje, lahko od vročitve dovoljenja dalje do preklica epidemije oziroma ne dlje kot do 1. julija 2020 uporablja nedenaturiran etilni alkohol, v proizvodnji razkužil.

V zvezi z izvajanjem ukrepa odstopa od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola za proizvodnjo razkužil  smo s strani Ministrstva za finance prejeli pojasnilo, ki se nanaša na veljavnost ukrepa. Iz pojasnila Ministrstva za finance izhaja, da v skladu s 4. členom Odredbe ukrep velja do prenehanja razlogov zanj, tj. epidemije COVID-19, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Vlada RS je epidemijo preklicala z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20 z dne 14. 5. 2020), ki se je začel uporabljati 31. maja 2020. Vlada RS epidemije COVID-19 ni preklicala s sklepom, s čimer ni izpolnjen pogoj za prenehanje uporabe ukrepa, kot je ta določen v 4. členu Odredbe. Ministrstvo za finance posebnega sklepa, s katerim bi bila podana ugotovitev za prenehanje uporabe ukrepa, ne bo izdalo. Ukrep tako velja do skrajnega roka za njegovo uporabo, torej do 1. julija 2020.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje trošarinskih izdelkov – alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije urejeno z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1), ki je bil dne 1. 7. 2016 objavljen v Uradnem listu RS številka 47/2016. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko se je prenehal uporabljati star Zakon o trošarinah (ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999. Trošarina je oblika davka na porabo. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin torej ureja Zakon o trošarinah s podzakonskimi akti. S tem zakonom je Slovenija uredila obdavčevanje izdelkov, proizvedenih na območju Slovenije in uvoženih s tujih davčnih območij na slovensko davčno območje. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1) so bile na področju poslovanja s trošarinskimi izdelki uvedene posodobitve, vsebinska prenova obstoječe zakonodaje, uskladitev določb z evropskimi direktivami in odprava administrativnih ovir ter nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju predpisa v praksi.

Podrobnejši opisi

Prijava

Trošarinski izdelki

Dovoljenja

Obračunavanje in zavarovanje, oprostitve

Vračilo trošarine

Gibanje trošarinskih izdelkov

Informacijski sistemi

Publikacije

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Komisije (ES) št. 684/2009, z dne 24. julija 2009, o izvajanju Direktive Sveta  2008/118/ES v zvezi z računalniškimi  postopki za gibanje trošarinskega blaga z  odlogom plačila trošarine
  • Uredba Sveta (EU) št. 389/2012, z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013, z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Odredbe