Solidarnostni prispevek po ZNPOVCE

Opis

Izročitev gotovine v bankovcih. V ozadju fotografija električnega daljnovoda.
Bigstock

Obveznost obračunavanja in plačevanja solidarnostnega prispevka je določena z Zakonom o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22).

Zavezanec za plačilo solidarnostnega prispevka je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, in v Republiki Sloveniji izvajajo dejavnosti na področju pridobivanja in predelave surove nafte, zemeljskega plina ter premoga.

Solidarnostni prispevek se obračuna in plača za koledarsko leto 2022 in za koledarsko leto 2023. V primeru, da ima zavezanec za davčne namene izbrano davčno obdobje, ki ni enako koledarskemu letu, pa se solidarnostni prispevek obračuna in plača za obdobje, ki se začne v letu 2022 in konča v letu 2023 ter za obdobje, ki se začne v letu 2023 in konča v letu 2024.

Osnova za izračun solidarnostnega prispevka je razlika med obdavčljivim dobičkom, ki ga je zavezanec dosegel v posameznem davčnem obdobju, za katerega se plačuje solidarnostni prispevek, in povprečnim obdavčljivim dobičkom, ki ga je zavezanec dosegel v štirih zaporednih davčnih obdobjih (od 2018 dalje), zvišanim za 20 %.

Solidarnostni prispevek se plačuje po stopnji 80 % od osnove.

Zavezanec mora predložiti obračun solidarnostnega prispevka na predpisanem obrazcu v enakem roku kot obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Obračun mora zavezanec predložiti v elektronski obliki kot NF-LD (Lastni dokument) prek sistema eDavki. Solidarnostni prispevek se plača v 30 dneh od predložitve obračuna.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH