Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Okoljske dajatve

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Seznam zavezancev za odvajanje industrijske odpadne vode (INDV)

Za leto 2020.

V skladu z 18. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) objavljamo Seznam zavezancev za industrijske odpadne vode po občinah za leto 2020, ki je namenjen izvajalcem obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v posamezni občini. Seznam je pripravljen na podlagi podatkov iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki jih zavezanci za industrijsko odpadno vodo predložijo Agenciji RS za okolje in določa zavezance za odvajanje industrijske odpadne vode, ki na navedenih lokacijah naprav ne plačujejo okoljsko dajatev za odvajanje komunalne odpadne vode izvajalcem obvezne gospodarske javne službe.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem osmih uredb o okoljskih dajatvah, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja. Okoljske dajatve so nacionalne dajatve (na ravni EU niso harmonizirane). Zavezanci oziroma plačniki okoljskih dajatev so osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.

Posamezna uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve, blago, za katerega se plačuje okoljska dajatev, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Glavne obveznosti zavezancev oziroma plačnikov okoljskih dajatev so:

 • prijava dejavnosti,
 • vodenje evidenc po trenutku nastanka obveznosti za obračun,
 • predložitev obračunov krajevno pristojnim finančnim uradom,
 • plačilo okoljske dajatve.

Trenutno se v Republiki Sloveniji plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje:

 • zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
 • okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
 • okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin;
 • okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov se določi glede na občino sedeža plačnika okoljske dajatve. Pristojnost finančnih uradov je določena v Uredbi o določitvi finančnih uradov v Republiki Sloveniji.

Pristojni finančni uradi glede na občino sedeža zavezanca za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljske dajatve zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, hlapnih organskih spojin, zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme in izrabljenih gum je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice.