Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Okoljske dajatve

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2019, z veljavnostjo od 1. januarja 2019

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu uredba o okoljski dajatvi) dne 20. 3. 2019 na svojih spletnih straneh objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO) ter prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) in v tarifne oznake po Kombinirani nomenklaturi za leto 2019.

Seznam EEO, PBA po kombinirani nomenklaturi za leto 2019, z veljavnostjo od 1. januarja 2019 dalje, vsebuje glede na zadnji objavljeni seznam iz leta 2018 naslednje spremembe:

 • s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak, v njihovem primeru ne gre za EEO skladno z njeno osnovno opredelitvijo,
 • dodanih je bilo enainpetdeset tarifnih oznak za proizvode, ki do sedaj niso bili vključeni v seznam,
 • seznam namesto predhodnih desetih (1-10) razredov vsebuje šest (1-6) razredov EEO, v skladu s predpisom o EEO.

Ministrstvo je kot pomoč pri uvrščanju posameznih proizvodov v 6 razredov EEO pripravilo tudi smernice »Uvrščanje EEO v 6 razredov EEO«, kjer so navedene opredelitve šestih razredov EEO s praktičnimi primeri uvrščanja EEO, napačne razlage uvrščanja EEO in uvrščanje na podlagi dimenzij EEO.

Objavljeni seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EEO ter PBA v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za poročevalsko obdobje od 1. januarja 2019 dalje. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje EEO ter PBA v promet v Republiki Sloveniji in je proizvajalec EEO, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja EEO ali proizvajalec PBA.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem osmih uredb o okoljskih dajatvah, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja. Okoljske dajatve so nacionalne dajatve (na ravni EU niso harmonizirane). Zavezanci oziroma plačniki okoljskih dajatev so osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.

Posamezna uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve, blago, za katerega se plačuje okoljska dajatev, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Glavne obveznosti zavezancev oziroma plačnikov okoljskih dajatev so:

 • prijava dejavnosti,
 • vodenje evidenc po trenutku nastanka obveznosti za obračun,
 • predložitev obračunov krajevno pristojnim finančnim uradom,
 • plačilo okoljske dajatve.

Trenutno se v Republiki Sloveniji plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje:

 • zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
 • okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
 • okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin;
 • okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov se določi glede na občino sedeža plačnika okoljske dajatve. Pristojnost finančnih uradov je določena v Uredbi o določitvi finančnih uradov v Republiki Sloveniji.

Pristojni finančni uradi glede na občino sedeža zavezanca za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljske dajatve zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, hlapnih organskih spojin, zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme in izrabljenih gum je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice.