Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Okoljske dajatve

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Dne 1. 8. 2018 je stopila v veljavo Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18), ki prinaša novosti glede na prej veljavno uredbo.

Poleg ostalih sprememb sta spremenjena tudi obrazca za mesečni obračun okoljske dajatve za CO2 in pregled prometa. Ker dopolnitve v informacijskem sistemu E-TROD do roka za predložitev obračunov okoljske dajatve ne bodo izvedene, obveščamo zavezance za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2, da morajo obračune (tudi preglede prometa) do dopolnitve informacijskega sistema E-TROD predložiti na novih obrazcih pristojnemu finančnemu uradu v pisni obliki.

Novi obrazci so objavljeni na naši spletni strani.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem osmih uredb o okoljskih dajatvah, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja. Okoljske dajatve so nacionalne dajatve (na ravni EU niso harmonizirane). Zavezanci oziroma plačniki okoljskih dajatev so osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.

Posamezna uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve, blago, za katerega se plačuje okoljska dajatev, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Glavne obveznosti zavezancev oziroma plačnikov okoljskih dajatev so:

 • prijava dejavnosti,
 • vodenje evidenc po trenutku nastanka obveznosti za obračun,
 • predložitev obračunov krajevno pristojnim finančnim uradom,
 • plačilo okoljske dajatve.

Trenutno se v Republiki Sloveniji plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje:

 • zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
 • okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
 • okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin;
 • okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov se določi glede na občino sedeža plačnika okoljske dajatve. Pristojnost finančnih uradov je določena v Uredbi o določitvi finančnih uradov v Republiki Sloveniji.

Pristojni finančni uradi glede na občino sedeža zavezanca za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljske dajatve zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, hlapnih organskih spojin, zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme in izrabljenih gum je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice.