Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Dohodnina - Dohodek iz zaposlitve

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Dohodnina - Dohodek iz zaposlitve

Ste prejeli regres pred 4. 5. 2019? FURS bo davke in prispevke iz tega naslova vrnil na vaš račun do konca julija.

Zavezanci lahko pričakujejo odločbe v svojih poštnih nabiralnikih od 24. junija dalje, to je dober teden pred rokom, ki ga določa zakon.

Dne 4. 5. 2019 sta stopili v veljavo noveli ZDoh-2U in ZPIZ-2H, ki sta regres za letni dopust do višine povprečne plače razbremenili akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Če je bil regres izplačan pred omenjenim datumom, se je ne glede na višino prejemka obračunala akontacija dohodnine, nad višino 70 % povprečne plače pa tudi prispevki za socialno varnost. Tem delavcem in delodajalcem bo FURS v teh dneh izdal odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost.

V skladu z omenjenima novelama mora FURS izdati odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost do 30. 6. 2019. Odločbe bodo zavezanci prejeli dober teden dni pred iztekom omenjenega roka. FURS mora vračila izvesti v roku 30 dni od vročitve odločb, kar pomeni, da bodo nakazila vračil zavezancem izvedena v zadnjih dneh julija in to na njihov zadnji odprti TRR.

Vrnjeno akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost bo prejelo 72.222 delavcev v skupni višini 11.052.340 EUR. Povprečni znesek vračila znaša 153 EUR. Vračilo bodo prejeli tudi delodajalci, ki so v zvezi z regresi izplačali prispevke za socialno varnost. Teh je 83, prejeli pa bodo vračilo prispevkov v skupni višini 193.713 EUR.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve. Med dohodke iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) štejemo dohodek iz delovnega razmerja, in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Dohodek iz delovnega razmerja je vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja, kot je plača, nadomestilo plače ter morebitna druga plačila za opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi udeležbe na dobičku, prejet iz delovnega razmerja, boniteta, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč, povračila stroškov v zvezi z delom, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, dohodki iz naslova prenehanja pogodbe iz zaposlitve, idr.

Za dohodek iz delovnega razmerja se šteje tudi: dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta na podlagi poslovnega razmerja, dohodek izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih oblasti, če za to funkcijo prejemajo plačo, avtorski honorar iz delovnega razmerja, dohodek, prejet v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta, nadomestilo iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, pokojnina in drug dohodek iz naslova obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je vsak dohodek iz odvisnega pogodbenega razmerja, ki ni delovno razmerje, in sicer zlasti: dohodek za delo po študentski napotnici, dohodek za stvaritev avtorskega dela, dohodek po podjemni pogodbi, dohodek od začasnega ali občasnega dela upokojencev, sejnine in drugi dohodki članov nadzornega sveta, izplačila sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, dohodek od osebnega dopolnilnega dela, dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja, idr. Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi dohodek za izvršitev posameznega posla v neodvisnem razmerju, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo.

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Odredbe

Sklepi

Navodila

Povezani predpisi