Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Dohodnina - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Dohodnina - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Vas čaka oddaja napovedi, ker oddajate stanovanje v najem? Za pomoč objavljamo primere izpolnjenih napovedi.

Rok za vložitev napovedi je 28. februar 2019.

Do 28. 2. 2019 je treba vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018, in sicer na novem obrazcu: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Bistvena novost je tabela 9 v napovedi, kamor se vpisujejo dodatni podatki o oddanih stavbah in delih stavb za namene vodenje evidence trga nepremičnin. Slednje predstavlja za davčne zavezance poenostavitev, saj s tem preneha obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Ugotavljamo pa, da so napovedi pomanjkljivo izpolnjene, predvsem ni izpolnjena tabela pod točko 9. To je treba izpolniti le v primeru, da je bil najemni posel (pogodba ali aneks) za stavbe ali dele stavb, ki so v Sloveniji, sklenjen v letu 2018 za obdobje daljše od 6 mesecev.

Prepričani smo, da vam bodo primeri izpolnjenih napovedi v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju vaših davčnih obveznosti. 

Če potrebujete dodatno pomoč, nas lahko pokličete na 08 200 1001.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v III. 5. poglavju ureja dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjske pravice. Določbe tega poglavja ne vplivajo na davčno obveznost zavezanca po III.3. poglavju, ki ureja Dohodek iz dejavnosti.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Pri tem se za oddajanje premoženja šteje vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je za to dolžan plačati najemnino ali drugo nadomestilo. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje cedularno po 25 % proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni.

Davčna osnova je dosežen dohodek, ki se zniža za normirane stroške v višini 10 % od doseženega dohodka. Namesto normiranih stroškov davčni zavezanec lahko uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja. Normirani stroški niti dejanski stroški pa se ne priznajo, če je dohodek dosežen z oddajanjem kmetijskega zemljišča, gozdnega zemljišča ali na podlagi podnajema.

Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek.

Za dohodek iz prenosa premoženjske pravice se šteje dohodek, ki ga doseže imetnik premoženjske pravice, tako da:

  • odstopi uporabo oziroma izkoriščanje ali
  • odstopi pravico do uporabe oziroma pravico do izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca, izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu, osebnega imena, psevdonima ali podobe.

Dohodek iz prenosa premoženjskih pravic se prav tako obdavčuje po 25 % davčni stopnji od davčne osnove. Davčna osnova je dosežen dohodek, ki se zniža za normirane stroške v višini 10 % doseženega dohodka.

Normirani stroški pa se ne priznajo:

  1. imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice,
  2. v primeru odstopa uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopa pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe.

Ta dohodek se za razliko od dohodka iz oddajanja premoženja v najem všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni.