Dohodnina - Dohodek iz kapitala

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Po Zakon o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki fizične osebe glede na njihovo naravo obravnavajo različno. Dohodek iz zaposlitve; dohodek iz dejavnosti, pri katerem se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov; dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in dohodek iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki se v načelu obdavčujejo tako, da se vključujejo v letno dohodninsko napoved oziroma prek letne davčne osnove, sintetično prek progresivnih stopenj in ob upoštevanju davčnih olajšav. Dohodki iz kapitala pa se od leta 2006 dalje ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, ker se izračunana in plačana dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek. Ti dohodki se obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 25 % (v letu 2020 in 2021 27,5 %, v letu 2019 in prej po 25 %) odstotkov, in brez upoštevanja davčnih olajšav.

ZDoh-2 vključuje med dohodek iz kapitala:

  • obresti
  • dividende in
  • dobiček iz kapitala; za kapital se štejejo:
    • nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju,
    • vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja
    • investicijski kuponi.

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Povezani predpisi

MENI
SKRIJ
NA VRH