POMEMBNO OBVESTILO Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe.

Davek od srečk

Storitve in obrazci

PODJETJA
pravne osebe

Opis

Z davkom so obdavčene vse srečke, razen tistih, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Republike Slovenije v sklopu občasnega prirejanja klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje lastne dejavnosti. Kot srečka se šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasičnih igrah na srečo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH