Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Davek od prometa zavarovalnih poslov

Storitve in obrazci

PODJETJA
pravne osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Obveznost obračunavanja in plačevanja davka od prometa zavarovalnih poslov je določena z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov, ki določa, kaj so zavarovalni posli, zavezance za ta davek, osnovo za obračun davka, davčno stopnjo in oprostitve.

Davčni zavezanec za davek od zavarovalnih poslov je zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem zavarovanju.

Davek od zavarovalnih poslov, opravljenih od vključno 1. 1. 2015 dalje, se plačuje po stopnji 8,5 % od davčne osnove. Od zavarovalnih poslov, opravljenih do 1. 1. 2015, se je davek od zavarovalnih poslov plačeval po stopnji 6,5 %.

Davčna osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov je premija oz. prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. V osnovo se všteva tudi udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.

Glede na način ugotavljanja in plačevanja davčne obveznosti se davek od prometa zavarovalnih poslov uvršča med obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. To pomeni, da je davčni zavezanec dolžan sam sestaviti in predložiti davčni obračun ter plačati obračunani davek. Obračun mora davčni zavezanec predložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki.