POMEMBNO OBVESTILO Junijsko nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok.

POMEMBNO OBVESTILO Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava bolj dostopna davčnim zavezancem.

Davek od iger na srečo in koncesijska dajatev

Opis

Davek od iger na srečo se obračunava in plačuje od posebnih in od klasičnih iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo.

Pri trajni klasični igri na srečo je osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri trajni klasični igri na srečo, zmanjšana za odstotek s pravili predvidenega sklada za dobitke.

Pri občasni klasični igri na srečo je davčna osnova vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri občasni klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov.

Pri posebni igri na srečo je davčna osnova vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posebni igri na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na srečo, ki jo igralci igrajo drug proti drugemu, pa prihodek od te posebne igre.

Koncesijsko dajatev se plačuje in obračunava za vsako dodeljeno koncesijo za prirejanje posebnih in za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH