Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Davek na nepremično premoženje večje vrednosti

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Z uveljavitvijo Zakon o davku na nepremičnine – ZDavNepr objavljenega v Uradnem listu RS št. 101/13 dne 9. 12. 2013 z veljavnostjo 1. 1. 2014, so prenehale veljati pravne podlage, objavljene v 33. členu prehodnih določb, kar je posledično pomenilo, da se v letu 2014 ne izvaja odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), davek od premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter davka na nepremično premoženje večje vrednosti.
 

Z odločbo št. U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014 je Ustavno sodišče RS razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, pri čemer se je ponovno vzpostavilo prejšnje stanje obdavčitve nepremičnin z izjemo davka na nepremično premoženje večje vrednosti. Torej se davek na nepremično premoženje večje vrednosti za leto 2014 ne odmeri !

V Uradnem listu RS št. 16/15 je bila dne 6. 3. 2015 objavljena odločba Ustavnega sodišča št. U-I-125/14-17, z dne 19. 2. 2015, s katero je ugotovilo, da sta bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF  v neskladju z Ustavo. Gre za določbi, ki sta določali davčno osnovo za odmero davka na nepremično premoženje večje vrednosti in sta bili uporabljeni za odmero davka v letu 2012 (člen 244 je veljal le za leto 2012) in 2013. Odločba Ustavnega sodišča ima tako učinek le za postopke, ki še niso pravnomočno zaključeni:

  • ki na prvi stopnji še niso zaključeni,
  • je bila vložena pritožba, pa o njih pri organu II. stopnje še ni bilo odločeno in
  • za tiste, ki so vložili upravni spor, vendar tožba še ni rešena.

V vseh primerih, ko je bil z odločbo odmerjen davek, pa zavezanec ni vložil pritožbe, ali je bilo o njegovi pritožbi odločeno, pa ni vložil tožbe, odločitev Ustavnega sodišča ne bo imela nikakršnega učinka in se davka ne more vračati, saj so vsi ti postopki pravnomočno zaključeni.