Davek na motorna vozila (DMV)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije ali se naknadno predelajo v motorna vozila, ki so predmet obdavčitve z DMV. Gre za vozila iz določenih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti. To se predvsem avtomobili in druga vozila za prevoz oseb, vključno z vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (vozila tipa karavan, kombi,…), bivalna vozila, tri- in štirikolesniki ter motorna kolesa.

Zavezanec za plačilo davka na motorna vozila je oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice, uvoznik motornega vozila, oseba, ki vnese motorno vozilo iz druge države članice zaradi prenosa prebivališča, oziroma proizvajalec motornega vozila, namenjenega za registracijo na ozemlju Republike Slovenije. Poleg navedenega je zavezanec tudi lastnik motornega vozila, ki se predela v motorno vozilo, ki je predmet obdavčitve z DMV in je vozilo namenjeno za registracijo na ozemlju Republike Slovenije, od katerega še ni bil plačan davek na motorno vozilo v Republiki Sloveniji.

Predvidene so tudi določene oprostitve, kot na primer za vozila, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico Evropske unije, za vozila, ki so nabavljena za prevoz družin s tremi otroki, od vozil za prevoz invalidov, za potrebe diplomatskih predstavništev, za starodobnike, za športna vozila itd.

Davčna osnova za DMV se določi glede na vrsto motornega vozila (tarifno oznako). Merila za določitev davčne osnove glede na vrsto posameznega motornega vozila so: vrsta goriva, ki se uporablja za pogon, izpust CO2 pri kombinirani vožnji izražen v g/km, moč motorja, izražena v kilovatih (kW) in/ali okoljevarstvena kategorija, ki opredeljuje emisijski standard EURO.

DMV se plačuje v državni proračun na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-33006.

Informativni izračun davka lahko opravite sami s pomočjo kalkulatorja DMV, ki je na voljo na tej povezavi.

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo

PODJETJA - pravne osebe

E-STORITVE - pripomočki in programi

MENI
SKRIJ
NA VRH