Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

III. a poglavje petega dela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) ureja izračunavanje, odtegovanje in plačevanje davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: NFI), prejetih za tuj račun. Določeni členi tega poglavja pa se uporabljajo tudi za materializirane finančne instrumente.

V navedenem poglavju so urejeni primeri, v katerih plačnik davka, ki izplača dohodek iz NFI osebi, ki ta dohodek prejme za tuj račun (npr. finančnemu posredniku, banki, …), izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po najvišji stopnji, ki je za določeno vrsto dohodka (npr. obresti, dividende) določena v Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 ali Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2. Zakon tudi določa, kdaj se šteje, da je oseba prejela dohodek za tuj račun.

Pri tem ima upravičeni imetnik NFI, ki prejme dohodek iz NFI preko posrednika, od katerega je plačnik davka odtegnil davek po višji stopnji, kot bi ga sicer, če bi bil dohodek plačan neposredno upravičenemu imetniku, pravico zahtevati vračilo preveč plačanega davka s pisnim zahtevkom. Z navedenim zahtevkom se zahteva vračilo le v primeru, ko preveč plačanega davka ni mogoče uveljavljati ali dobiti vrnjenega na drugi pravni podlagi.

V primeru, ko plačnik davka ali pooblaščenec plača tovrstni dohodek v tujino osebi, ki je pri slovenskem davčnem organu pridobila status pooblaščenega tujega posrednika, velja poseben postopek v zvezi z obračunom davčnega odtegljaja od dohodkov iz NFI. Pri tem se od dohodka iz NFI obračuna davek po davčni stopnji, ki bi veljala v primeru, če bi bil dohodek plačan neposredno upravičencu do dohodka. V ta namen je predpisana oblika dostave podatkov, ki jih morajo pooblaščeni tuji posredniki dostavljati plačniku davka ali pooblaščencu.

To poglavje med drugim tudi opredeljuje pogoje in postopke za pridobitev statusa pooblaščenca pri davčnem organu in uvrstitev osebe, ki je pridobila status pooblaščenca, na seznam pooblaščencev, ki se objavi na spletni strani davčnega organa.

Poleg pogojev in postopkov za pridobitev statusa pooblaščenca, pa obravnavano poglavje opredeljuje tudi pogoje in postopke za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika pri davčnem organu in uvrstitev osebe, ki je pridobila status pooblaščenega tujega posrednika, na seznam pooblaščenih tujih posrednikov, ki se objavi na spletni strani davčnega organa.

MENI
SKRIJ
NA VRH