Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Zdravstveno varstvo rastlin, semenski material kmetijskih rastlin in gozdni reprodukcijski material

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Zdravstveno varstvo rastlin je varovanje zdravja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi organizmi s pomočjo fitosanitarnih ukrepov.  

Z nadzorom semenskega materiala kmetijskih rastlin pri uvozu se zagotavlja uvoz kakovostnega semenskega materiala kmetijskih rastlin, ohranjanje okolja in varstvo potrošnikov. Z nadzorom pri uvozu gozdnega reprodukcijskega materiala se zagotavlja uvoz kakovostnega in rastišču prilagojenega reprodukcijskega materiala.

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (v nadaljevanju zakon) povzema več Direktiv Komisije med katerimi predpisuje Direktiva Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (v nadaljevanju direktiva) fitosanitarne uvozne zahteve za rastline in rastlinske proizvode, ki veljajo za celotno območje EU. V prilogah direktive so seznami, ki natančno opredelijo:

  • prepoved vnosa karantenskih škodljivih organizmov (seznam I.A, II.A, I.B in II.B),
  • prepoved vnosa določenih rastlin iz določenih držav (seznam III.A in III.B),
  • posebne fitosanitarne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za vnos in premeščanje (seznam IV.A in IV.B),
  • obvezen fitosanitarni pregled preden je dovoljen vstop v EU (seznam V.B).

Seznami se spreminjajo in se preverijo v konsolidirani verziji direktive.

Za uresničevanje namenov zdravstvenega varstva rastlin opravljajo nadzor pri uvozu oziroma pri sprostitvi v prost promet med drugimi uradnimi organi tudi carinski organi. Inšpekcijski nadzor opravijo inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR). Pošiljke za katere je obvezen fitosanitarni pregled, se lahko vnašajo iz tretjih držav le čez določena vstopna mesta, kjer sta carinski organ in inšpekcija UVHVVR (Koper - Luka Koper, Ljubljana - Letališče Jožeta Pučnika in Ljubljana – Pošta Ljubljana). Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, se pregled istovetnosti in zdravstveni pregled pošiljke lahko opravi tudi na uradno določenih mestih v notranjosti države ali v drugi državi članici, pod carinskim nadzorom.

Inšpekcijski pregled pošiljke semenskega materiala kmetijskih rastlin ali gozdnega reprodukcijskega materiala se lahko opravi tudi v uradno določenih mestih v notranjosti države, ki so pod carinskim nadzorom, če je to v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe, razen tranzita, dokler inšpektor UVHVVR ne opravi fitosanitarnega pregleda pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov s seznama iz priloge V.B  direktive, pošiljk semenskega materiala kmetijskih rastlin in gozdnega reprodukcijskega materiala ter z odločbo dovoli vnos iz tretjih držav.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Direktive

  • Direktiva Sveta 2000/29/ES, z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

Zakoni

Pravilniki