Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Varstvo živalskih in rastlinskih vrst (CITES)

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Nenadzorovana mednarodna trgovina z živalskimi in rastlinskimi vrstami lahko negativno vpliva na preživetje teh vrst v naravi. Za vzpostavitev nadzora nad mednarodno trgovino z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami je bil zato sprejet mednarodni sporazum – Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami oziroma konvencija CITES. V skladu s konvencijo CITES, ki je pričela veljati 1975, je mednarodno trgovanje z vrstami, navedenimi v dodatkih konvencije, dovoljeno le, če poteka v obsegu, ki ne škoduje preživetju vrste v naravi. Konvencija ureja mednarodno trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami, to je uvoz, izvoz in ponovni izvoz na osnovi dovoljenj in potrdil, ki se izdajo, če so izpolnjeni predpisani pogoji. S konvencijo, h kateri je pristopilo že 175 držav, se zagotavljajo različni režimi varstva za več kot 30.000 vrst živali in rastlin, ne glede na to, ali gre za žive osebke, njihove dele ali izdelke iz njih.

V EU (Evropska komisija (DG Environment) CITES) se konvencija CITES izvaja skupaj z uredbami EU o trgovini s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (osnovna uredba, izvedbena uredba, uredba o dovoljenjih, uredba o začasni ustavitvi vnosa). Čeprav se uredbe EU o trgovini s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami neposredno uporabljajo v vseh državah članicah EU, mora potrebne izvršilne določbe dopolnjevati nacionalna zakonodaja, države članice pa morajo zagotoviti, da se kršitve predpisov tudi ustrezno kaznujejo.

V Sloveniji je za izdajanje dokumentov, ki so potrebni za uvoz, izvoz in tranzit ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, pristojna Agencija RS za okolje.

Carinski organi so pristojni za preverjanje, ali pošiljke z osebki zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ob vnosu v EU, pri izvozu, ponovnem izvozu iz EU ali tranzitu spremljajo ustrezna dovoljenja.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Sveta (ES) št. 338/97, z dne 9. decembra 1996, o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi, z vsemi spremembami
  • Uredba Komisije (ES) št. 865/2006, z dne 4. maja 2006, o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi, z vsemi spremembami
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 792/2012, z dne 23. avgusta 2012, o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi uredbe Komisije (ES) št. 865/2006, z vsemi spremembami
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1587 z dne 24. septembra 2019, o prepovedi vnosa nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo v skladu z Uredbo Sveta (Es) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe