Tekstil, jeklo, aluminij in les

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Evropska unija v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije stremi k čim bolj prosti trgovini, zato uporablja nizko carinsko zaščito do tretjih držav in se izogiba uporabi ukrepov, ki trgovino omejujejo. Trenutno dogajanje na trgu tekstila, jekla, aluminija in lesa spremlja preko sistema predhodnega nadzora, količinskih omejitev uvoza in nadzornega ukrepa dvojne kontrole uvoza; tako si omogoča hitrejše ukrepanje v primeru težav. 

Sistem predhodnega nadzora uporablja pri uvozu jekla in aluminija. 

Sistem količinskih omejitev uporablja v manjšem obsegu pri uvozu tekstila, sistem tarifnih kvot pa uporablja pri uvozu lesa smreke, jelke in bora. 

Nadzorni ukrep dvojne kontrole uporablja le pri uvozu tekstila. 

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (EU) 2017/354 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/992 z dne 12. junija 2017 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2148 v zvezi s črtanjem sklicev na Republiko Belorusijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1092, z dne 20. junija 2017, o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/670 o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije
 • Uredba Sveta (ES) št. 3036/94, z dne 8. decembra 1994, o gospodarskem postopku pasivnega oplemenitenja za nekatere tekstilne izdelke in oblačila, ki se ponovno uvažajo v Skupnost po obdelavi ali predelavi v nekaterih tretjih državah, s spremembami
 • Uredba Komisije (ES) št. 3017/95, z dne 20. decembra 1995, o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 3036/94 o gospodarskem postopku pasivnega oplemenitenja za nekatere tekstilne izdelke in oblačila pri ponovnem uvozu v Skupnost po obdelavi in predelavi v nekaterih tretjih državah
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1235/2014, z dne 18. novembra 2014, o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2015 v skladu z uredbo Sveta (ES) št. 517/94
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2106 z dne 20. novembra 2015 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2016 v skladu z Uredbo (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 498/2012, z dne 12. junija 2012, o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 449/2014, z dne 2. maja 2014, o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Uredba (EU) št. 1217/2012 Evropskega parlamenta in Seta, z dne 12. decembra 2012, o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Uredba (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. junija 2015 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/630 z dne 22. aprila 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/623 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/670 z dne 28. aprila 2016 o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2148 z dne 7. decembra 2016 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2017 v skladu z Uredbo (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/640 z dne 25. aprila 2018, o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih izdelkov iz aluminija s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije

Sklepi

 • Sklep Sveta, z dne 14. decembra 2011, o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom (2012/105/EU)
MENI
SKRIJ
NA VRH