Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Tekstil, jeklo, aluminij in les

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Tekstil, jeklo, aluminij in les

Prenehanje izvajanja predhodnega nadzora uvoza jekla in aluminija v EU

Komisija je 28. 4. 2016 z Izvedbeno uredbo 2016/670 uvedla in z uredbo 2019/670 razširila predhodni nadzor uvoza jekla, ker je zaradi ukrepov ZDA proti nekaterim državam proizvajalkam, EU grozil povečan uvozni trend, ki bi lahko povzročil škodo proizvajalcem Unije. Kasneje je zaradi enakega razloga z Izvedbeno uredbo 2018/640 uvedla še predhodni nadzor nad uvozom aluminija.

Predhodni  nadzor uvoza jekla in aluminija v skladu z omenjenimi uredbami velja do 15. maja 2020. Sedanji sistem se torej izteče 15. maja 2020 in ne bo podaljšan, tako da od tega datuma dalje pri uvozu jekla in aluminija ne bo več potrebno prilagati listin o nadzoru.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Evropska unija v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije stremi k čim bolj prosti trgovini, zato uporablja nizko carinsko zaščito do tretjih držav in se izogiba uporabi ukrepov, ki trgovino omejujejo. Trenutno dogajanje na trgu tekstila, jekla, aluminija in lesa spremlja preko sistema predhodnega nadzora, količinskih omejitev uvoza in nadzornega ukrepa dvojne kontrole uvoza; tako si omogoča hitrejše ukrepanje v primeru težav. 

Sistem predhodnega nadzora uporablja pri uvozu jekla in aluminija. 

Sistem količinskih omejitev uporablja v manjšem obsegu pri uvozu tekstila, sistem tarifnih kvot pa uporablja pri uvozu lesa smreke, jelke in bora. 

Nadzorni ukrep dvojne kontrole uporablja le pri uvozu tekstila. 

Podrobnejši opisi

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (EU) 2017/354 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/992 z dne 12. junija 2017 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2148 v zvezi s črtanjem sklicev na Republiko Belorusijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1092, z dne 20. junija 2017, o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/670 o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije
 • Uredba Sveta (ES) št. 3036/94, z dne 8. decembra 1994, o gospodarskem postopku pasivnega oplemenitenja za nekatere tekstilne izdelke in oblačila, ki se ponovno uvažajo v Skupnost po obdelavi ali predelavi v nekaterih tretjih državah, s spremembami
 • Uredba Komisije (ES) št. 3017/95, z dne 20. decembra 1995, o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 3036/94 o gospodarskem postopku pasivnega oplemenitenja za nekatere tekstilne izdelke in oblačila pri ponovnem uvozu v Skupnost po obdelavi in predelavi v nekaterih tretjih državah
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1235/2014, z dne 18. novembra 2014, o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2015 v skladu z uredbo Sveta (ES) št. 517/94
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2106 z dne 20. novembra 2015 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2016 v skladu z Uredbo (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 498/2012, z dne 12. junija 2012, o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 449/2014, z dne 2. maja 2014, o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Uredba (EU) št. 1217/2012 Evropskega parlamenta in Seta, z dne 12. decembra 2012, o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Uredba (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. junija 2015 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/630 z dne 22. aprila 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/623 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/670 z dne 28. aprila 2016 o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2148 z dne 7. decembra 2016 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2017 v skladu z Uredbo (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/640 z dne 25. aprila 2018, o uvedbi predhodnega nadzora uvoza nekaterih izdelkov iz aluminija s poreklom iz nekaterih tretjih držav s strani Unije

Sklepi

 • Sklep Sveta, z dne 14. decembra 2011, o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom (2012/105/EU)