Surovi diamanti in proces Kimberley

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Zaradi učinkovitejšega nadzora nad mednarodno trgovino s surovimi diamanti je Svet ES sprejel uredbo št. 2368/2002 (v nadaljevanju uredba). Uredba vzpostavlja sistem nadzora nad prometom s surovimi diamanti v EU. Namen nadzora je vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti ter varovanje prihodka od izvoza surovih diamantov, ki je ključnega pomena za razvoj nekaterih držav proizvajalk.

Sistem potrjevanja procesa Kimberley pomeni zavezo držav pristopnic k procesu Kimberley (KP), da vsaka pošiljka surovih diamantov, ki se izvaža ali uvaža iz države pristopnice KP, izpolnjuje v uredbi določene pogoje za uvoz v EU, izvoz iz EU in tranzit preko EU. V prilogah uredbe so: sistem potrjevanja procesa Kimberley (priloga I), seznam udeležencev sistema potrjevanja procesa Kimberley (priloga II) ter seznam pristojnih organov iz držav članic EU in njihovih nalog (priloga III).

Trgovanje z državami, ki niso pristopnice sistema potrjevanja procesa Kimberley, ni dovoljeno.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH