Predmeti kulturne dediščine

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Kulturna dediščina predstavlja zgodovino naroda, neprecenljivo zapuščino rodovom in bogat vir informacij o načinu vedenja naših prednikov. Predmete kulturne dediščine delimo na premične (slike, kipi, fotografije, knjige, arheološki predmeti, rokopisi, razne zbirke, dokumenti, pečatniki, stari predmeti – igrače, pohištvo, zlatnina, instrumenti, ure itn.) in nepremične (stavbe, cerkve, naselbine, spomeniki, krajina in podobno).

Predpisi s področja izvoza in uvoza določajo način varstva kulturne dediščine, pristojnosti pri njenem varstvu zaradi celostnega ohranjanja dediščine, določajo splošne izvozne in uvozne zahteve, vsebujejo določbe glede dovoljenj za iznos in izvoz, kategorije predmetov kulturne dediščine, postopke zadržanja premične kulturne dediščine in izvajanja carinskega nadzora nad dediščino.

Za izvoz predmetov kulturne dediščine iz carinskega območja Unije je treba predložiti izvozno dovoljenje. Tako dovoljenje izda pristojni organ države članice, na ozemlju katere se predmet kulturne dediščine nahaja. S carinskimi kontrolami se zagotovi, da lahko carinsko območje zapustijo le tisti predmeti kulturne dediščine, ki jim je priloženo veljavno izvozno dovoljenje.

Predmete kulturne dediščine je dovoljeno uvažati in zanje ni potrebno uvozno dovoljenje.

Če država izvora predpisuje izvozno dovoljenje ali drug dokument, ga je treba pri uvozu predložiti.

V primeru suma o kršenju pravil ravnanja s kulturno dediščino morajo carinski organi pri pristojnemu organu (Ministrstvo za kulturo) preveriti, ali predmeti spadajo v kulturno dediščino ali ne. Za čas preverjanja, do odprave razlogov za zadržanje, ostane blago pod carinskim nadzorom.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH