Orožje in strelivo

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Orožje se po Zakonu o orožju (v nadaljevanju: zakon) deli na kategorije A, B, C in D. Orožje je predmet, ki je izdelan ali prilagojen tako, da lahko pod pritiskom zraka, smodnikovih ali drugih plinov oz. drugega potisnega sredstva izstreljuje krogle, šibre ali druge izstrelke oz. razpršuje pline, tekočino ali drugo substanco.

Med orožje sodijo tudi drugi predmeti, ki so po svojem bistvu namenjeni temu, da z neposrednim učinkovanjem preprečijo ali zmanjšajo napad ali nevarnost oziroma so namenjeni lovu in športnemu streljanju.

Za orožje se štejejo tudi strelivo, deli streliva in deli orožja, če ni z zakonom drugače določeno. Strelivo s prebojnim učinkom je namenjeno vojaški uporabi: izstrelek je praviloma oplaščen in ima trdo prebojno jedro. Strelivo z eksplozivnim učinkom je namenjeno vojaški uporabi; izstrelek vsebuje polnitev, ki ob udarcu eksplodira. Strelivo z zažigalnim učinkom je namenjeno vojaški uporabi;  izstrelek vsebuje kemično zmes, ki se vname pri dotiku z zrakom ali ob udarcu. Strelivo z ekspanzijskim učinkom ima delno oplaščene krogle ali krogle z votlim vrhom.

Vojaško orožje in oprema (orožje, orožni sistemi, strelivo, vojaški eksplozivi, oprema) sta končni proizvod vojaškega značaja in namena, posebej oblikovana, razvita in proizvedena izključno za vojaško bojevanje. Splošno nista v uporabi za civilne namene ali pa se v isti obliki ne moreta uporabljati za civilne namene.

Uvoz, izvoz ali tranzit orožja, streliva in eksplozivov je mogoč na podlagi dovoljenj, ki jih izdaja Ministrstvo za notranje zadeve. Za vojaško orožje izdaja dovoljenja Ministrstvo za obrambo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH