Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Omejevalni ukrepi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Omejevalni ukrepi

Omejitev izvoza zaščitne opreme (spremembe)

Ukrepi zaradi koronavirusa.

Zaradi grožnje COVID-19 je Evropska komisija 15. marca 2020 objavila Izvedbeno uredbo (EU) 2020/402, s katero je določila obvezno predložitev izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2015/479. Ta uredba je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/426 z dne 19. marca 2020. Uredba (EU) 2020/402 in njena sprememba sta se uporabljali za omejeno obdobje šestih tednov.

Ker se epidemiološka kriza zaradi bolezni COVID-19 nadaljuje, je Evropska komisija 23.aprila 2020 sprejela novo Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/586 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov in določila, da se za izvoz zaščitne opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov držav članic. Brez ustreznega dovoljenja je izvoz blaga, ki je naveden v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/568, prepovedan.

Bistvene spremembe glede na predhodno veljavne uredbe je razširitev kroga držav (tudi države Zahodne Balkana) za katero dovoljenje ni potrebno, skrčitev seznama kontrolirane opreme ter možnost, da se izvozno dovoljenje predloži, ko je blago prijavljeno za izvoz, najpozneje pa v trenutku prepustitve blaga.

Za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 je Vlada Republike Slovenije je 7. maja 2020 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (Uradni list  RS, št. 64/2020), ki opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje med organi, vsebino in obliko vlog, izdajo dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške. Uredba začne veljati 8. 5. 2020. 

Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/568/EU se vloži pri Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na obrazcu. Obrazec se pošlje po pošti ali na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si.

V skladu s 6. členom nacionalne uredbe Finančna uprava Republika Slovenije pri izvozu preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 2020/568/EU spremlja ustrezno izvozno dovoljenje in izreka globe.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (Uradni list  RS, št. 32/2020).

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Omejevalni ukrepi so omejitve oziroma obveznosti v razmerju do držav, ozemeljskih entitet, gibanj, mednarodnih organizacij in oseb, katerih namen je vzpostavitev ali ohranitev mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoj oziroma utrjevanje demokracije in pravne države ter doseganje drugih z mednarodnim pravom skladnih ciljev, in jih določajo pravni akti Organizacije združenih narodov, Evropske unije oziroma Evropske skupnosti in drugih mednarodnih organizacij, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali pa omejitve oziroma obveznosti, ki jih v te namene Republika Slovenija uvede na drug način skladno z mednarodnim pravom oziroma pravom Evropske unije.

Vse dodatne informacije o zakonodaji povezani z omejevalnimi ukrepi so na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.