Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Omejevalni ukrepi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Omejevalni ukrepi

Omejitev izvoza zaščitne opreme

Ukrepi zaradi koronavirusa.

Vlada je 19.3.2020 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov. Uredba je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/2020 in začne veljati  21.3.2020. Evropska komisija je zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19 sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L77 I z dne 15. 3. 2020, str. 1) in določila, da se za izvoz zaščitne opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov držav članic, pri čemer morajo ti upoštevati zadostno oskrbo v državi in v Uniji. Brez ustreznega dovoljenja je izvoz blaga, ki je naveden v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/402, prepovedan.

Nacionalna uredba opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje in usklajevanje med organi pri oceni ustreznosti namena izvoza na podlagi dejavnikov iz tretjega odstavka 2.člena Uredbe 2020/402/EU, vsebino in obliko vloge, postopek izdaje dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške.

Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/402/EU se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.

Podjetja lahko zaradi izrednih okoliščin razen po pošti posredujejo skenirane podpisane vloge v elektronski obliki na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si.

V skladu z 5. členom nacionalne uredbe Finančna uprava Republika Slovenije pri izvozu preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 2020/402/EU, spremlja ustrezno izvozno dovoljenje in izreka globe. Če blaga, za katerega je na podlagi Izvedbene uredbe 2020/402/EU potrebno izvozno dovoljenje, ob  predložitvi blaga v postopek izvoza ne spremlja ustrezno dovoljenje, carinski organ zahtevanega carinskega postopka ne odobri in o tem obvesti ministrstvo.

Dodatna pojasnila glede Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov so v smernicah Evropske Komisije glede zahtev pri izvozu zaščitne opreme GB.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Omejevalni ukrepi so omejitve oziroma obveznosti v razmerju do držav, ozemeljskih entitet, gibanj, mednarodnih organizacij in oseb, katerih namen je vzpostavitev ali ohranitev mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoj oziroma utrjevanje demokracije in pravne države ter doseganje drugih z mednarodnim pravom skladnih ciljev, in jih določajo pravni akti Organizacije združenih narodov, Evropske unije oziroma Evropske skupnosti in drugih mednarodnih organizacij, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali pa omejitve oziroma obveznosti, ki jih v te namene Republika Slovenija uvede na drug način skladno z mednarodnim pravom oziroma pravom Evropske unije.

Vse dodatne informacije o zakonodaji povezani z omejevalnimi ukrepi so na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.