Mučilne naprave

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Gospodarskim in drugim subjektom iz EU  je prepovedano uvažati in izvažati ter zagotavljati tehnično pomoč za blago, ki je praktično uporabno zgolj za izvrševanje smrtne kazni ali za mučenje in kaznovanje ter je našteto v seznamu blaga v prilogi II.  Za blago iz priloge III, ki se lahko uporablja tudi za druge, zakonite namene, a bi se lahko uporabilo tudi za mučenje, nalaga obveznost pridobitve predhodnega dovoljenja za izvoz.

Vse dodatne informacije o zakonodaji, ki vzpostavlja režim nadzora nad trgovino z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje, so na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje

Slovenska zakonodaja

Uredbe

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH