Lesen pakirni material (LPM)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Lesen pakirni material (embalaža), v nadaljevanju LPM, je običajno narejen iz manjvrednega lesa, ki ga je težko uporabiti za izdelavo kakovostnejših lesnih izdelkov. Predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov, saj se veliko uporablja v mednarodnem prometu ter lahko več let kroži med državami in celinami. Tveganje je toliko večje, kadar je narejen iz surovega, neobdelanega lesa, ki se ga deloma ali v celoti drži lubje.

LPM, ki se uporablja v prometu, mora izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: 

 • biti mora ustrezno toplotno obdelan (mednarodna oznaka HT) ali toplotno dielektrično obdelan (mednarodna oznaka DH) ali zaplinjen z metilbromidom (mednarodna oznaka MB),
 • imeti mora uradno oznako (žig po ISPM-15),
 • izdelan mora biti iz obeljenega lesa (iz lesa, ki so mu odstranili lubje). Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja, ki ne glede na svojo dolžino niso širši od 3 cm, oziroma v primeru, da so širši od 3 cm, površina posameznega koščka lubja ne sme presegati 50 cm2 (približna velikost plačilne kartice).

Drug pakirni material je pakirni material, ki se uporablja v mednarodnem prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga in se ne šteje za LPM. Drug pakirni material so zlasti:

 • proizvodi iz papirja,
 • leseni proizvodi, tanjši od 6 mm,
 • sodi za vino in žganje, ki so bili med proizvodnjo izpostavljeni segrevanju,
 • darilne škatle za vino, cigare in drugo blago, izdelane iz lesa, obdelanega na način, ki ga ščiti pred napadi škodljivih organizmov,
 • žagovina, lesni skobljenci in lesna volna,
 • leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna vozila ali zabojnike,
 • pakirni material, ki je v celoti izdelan iz predelanega lesa (npr. vezani les, iverne plošče, plošče iz štren ali furnir) ali izdelan s pomočjo lepila, toplote ali pritiska oziroma obdelan v skladu z uradno odobrenimi postopki za uničevanje, odstranitev ali sterilizacijo škodljivih organizmov.

Carinski organi izvajajo nadzor nad LPM v okviru običajnih kontrol ob vstopu blaga na carinsko območje EU in ob sprostitvi blaga v prost promet. Ko carinski organ ob vstopu na carinsko območje ali ob sprostitvi v prost promet odkrije pošiljko LPM iz tretje države, ki ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev ali opazi simptome oziroma znake škodljivih organizmov, LPM ne prepusti na ozemlje EU oziroma ne odobri sprostitve LPM v prost promet. Carinski organi obvestijo pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) in lahko tako pošiljko prepustijo v carinsko dovoljeno rabo ali uporabo le na podlagi odobritve pristojnega inšpektorja UVHVVR.

Pri uvozu LPM v EU obstajajo nekatere izjeme. Pošiljke, ki jih do nadaljnjega ne zavračamo oziroma pri njih ne ukrepamo, so:

 • leseni pakirni material, ki ne podpira tovora (npr. same palete),
 • les za kurjavo, ki je podprt z lesenimi letvami (pošiljka je v celoti namenjena kurjavi),
 • podporni les, ki podpira pošiljko drugega lesa (na primer gradbenega ali stavbenega), če je enake vrste in kakovosti in izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve kot les v pošiljki,
 • leseni zabojčki s sadjem in zelenjavo (kljub vogalom zabojčkov, ki so debelejši od 6 mm).

Zakonodaja Evropske unije

Direktive

 • Direktiva Sveta 2000/29/ES, z dne 8. maja 2000, o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti, s spremembami in dopolnitvami

Slovenska zakonodaja

Zakoni

  Pravilniki

  NI NOVIC
  MENI
  SKRIJ
  NA VRH