Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Lesen pakirni material (LPM)

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Lesen pakirni material (LPM)

Sprememba pri kombinacijah šifer za lesen pakirni material (LPM)

Sprememba velja od 1.1.2019.

Kot smo vas že v dopisu 4243-2892/2018-1, z dne 12.7.2017, obvestili, so v uporabi tri nove šifre s področja živil neživalskega izvora in zdravstvenega varstva rastlin. Hkrati smo tudi predpisali kombinacije teh šifer za posamezno področje, ki jih je treba vpisati v polje 44 EUL.

Kombinacija nove šifre 3O080 in šifre 3O050 za lesen pakirni material (v nadaljevanju LPM) je povzročila, da je pregled nad uvozom, analiza tveganja in statistična obdelava pošiljk rastlin, živih delov rastlin in nadzorovanih predmetov postala nepregledna. Zato smo se odločili, da se od 1. 1. 2019 za označitev LPM, ki podpira razno blago pri uvozu, uporablja samo šifra 3O050 in ne več kombinacija šifer.

Šifre in njihove kombinacije, ki jih je treba vpisati v polje 44 EUL, so od 1. 1. 2019 naslednje:

 • 3O070 – vsa živila neživalskega izvora (razen živil, ki sodijo v pristojnost Zdravstvenega inšpektorata)
 • 3O070 in C644 (potrdilo o uvozu ekoloških proizvodov) – ekološki proizvodi
 • 3O070 in 3O075 – sveže sadje in zelenjava (tržni in drugi standardi)
 • 3O080 - rastline, živi deli rastlin, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti (fitosanitarni ukrepi)
 • 3O050 – lesen pakirni material
 • 3O080 in 3O085 – semenski material kmetijskih rastlin in gozdni reprodukcijski material

Prav tako se spremeni razlaga za šifro 3O080, ki se glasi:

 • 3O080 prijava pošiljke rastlin, živih delov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (fitosanitarni ukrepi) – šifro je treba vpisati v polje 44 EUL za pošiljke rastlin, žive dele rastlin in rastlinske proizvode.

Dopis 4243-2892/2018-1 je še vedno v veljavi, vendar z zgoraj omenjenima popravkoma.

Finačne urade prosimo, da zainteresirane gospodarske subjekte obvestijo o spremembi, ki velja od 1. 1. 2019.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Lesen pakirni material (embalaža), v nadaljevanju LPM, je običajno narejen iz manjvrednega lesa, ki ga je težko uporabiti za izdelavo kakovostnejših lesnih izdelkov. Predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov, saj se veliko uporablja v mednarodnem prometu ter lahko več let kroži med državami in celinami. Tveganje je toliko večje, kadar je narejen iz surovega, neobdelanega lesa, ki se ga deloma ali v celoti drži lubje.

LPM, ki se uporablja v prometu, mora izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: 

 • biti mora ustrezno toplotno obdelan (mednarodna oznaka HT) ali toplotno dielektrično obdelan (mednarodna oznaka DH) ali zaplinjen z metilbromidom (mednarodna oznaka MB),
 • imeti mora uradno oznako (žig po ISPM-15),
 • izdelan mora biti iz obeljenega lesa (iz lesa, ki so mu odstranili lubje). Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja, ki ne glede na svojo dolžino niso širši od 3 cm, oziroma v primeru, da so širši od 3 cm, površina posameznega koščka lubja ne sme presegati 50 cm2 (približna velikost plačilne kartice).

Drug pakirni material je pakirni material, ki se uporablja v mednarodnem prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga in se ne šteje za LPM. Drug pakirni material so zlasti:

 • proizvodi iz papirja,
 • leseni proizvodi, tanjši od 6 mm,
 • sodi za vino in žganje, ki so bili med proizvodnjo izpostavljeni segrevanju,
 • darilne škatle za vino, cigare in drugo blago, izdelane iz lesa, obdelanega na način, ki ga ščiti pred napadi škodljivih organizmov,
 • žagovina, lesni skobljenci in lesna volna,
 • leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna vozila ali zabojnike,
 • pakirni material, ki je v celoti izdelan iz predelanega lesa (npr. vezani les, iverne plošče, plošče iz štren ali furnir) ali izdelan s pomočjo lepila, toplote ali pritiska oziroma obdelan v skladu z uradno odobrenimi postopki za uničevanje, odstranitev ali sterilizacijo škodljivih organizmov.

Carinski organi izvajajo nadzor nad LPM v okviru običajnih kontrol ob vstopu blaga na carinsko območje EU in ob sprostitvi blaga v prost promet. Ko carinski organ ob vstopu na carinsko območje ali ob sprostitvi v prost promet odkrije pošiljko LPM iz tretje države, ki ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev ali opazi simptome oziroma znake škodljivih organizmov, LPM ne prepusti na ozemlje EU oziroma ne odobri sprostitve LPM v prost promet. Carinski organi obvestijo pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) in lahko tako pošiljko prepustijo v carinsko dovoljeno rabo ali uporabo le na podlagi odobritve pristojnega inšpektorja UVHVVR.

Pri uvozu LPM v EU obstajajo nekatere izjeme. Pošiljke, ki jih do nadaljnjega ne zavračamo oziroma pri njih ne ukrepamo, so:

 • leseni pakirni material, ki ne podpira tovora (npr. same palete),
 • les za kurjavo, ki je podprt z lesenimi letvami (pošiljka je v celoti namenjena kurjavi),
 • podporni les, ki podpira pošiljko drugega lesa (na primer gradbenega ali stavbenega), če je enake vrste in kakovosti in izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve kot les v pošiljki,
 • leseni zabojčki s sadjem in zelenjavo (kljub vogalom zabojčkov, ki so debelejši od 6 mm).

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Direktive

 • Direktiva Sveta 2000/29/ES, z dne 8. maja 2000, o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti, s spremembami in dopolnitvami

Slovenska zakonodaja

Zakoni

  Pravilniki